TEXTY PRO MODLITBU Z 23. LISTOPADU

Trojí poslání církve

Posláním církve není nic jiného než sloužit Božímu láskyplnému vztahu se světem. „Bůh tak miloval svět, že dal svého vlastního syna.“ Tolik miloval svět, ne církev. Církvi tedy nezbývá nic jiného, ​​než být ve službě lásce, kterou Bůh miluje svět.

Cesta oblastí Středozemního moře vám ukáže, do jaké míry lze mnoha způsoby vyjádřit Boží soucit s národy, které žijí na březích tohoto moře: čelí podvýživě, otázkám vzdělání, válek, chudoby atd.

Posláním církve je v podstatě naučit se spolupracovat s Duchem svatým. (…) Rychle nám dochází pára, protože chceme dýchat místo Ducha. Jan Pavel II. řekl: „Duch svatý je přítomen a působí nejen v lidech, ale také v kulturách, společnostech, dějinách a náboženstvích“ (Encyklika Redemptoris Missio, kapitola 28).

Úkol je to obrovský…

Posláním církve je rozvinout své povolání katolicity.

Jejím posláním katolicity je odhalit lidstvu svou lidskost. Její nejhlubší jednotou je zavázat se k činům, které tuto jednotu konkrétně ztělesňují.

To je katolicita. Není to nálepka, které nás od sebe odlišuje, ale povolání. To je důvod, proč katolíci nemají monopol na katolicitu. Je to povolání.

Kardinál Jean-Marc Aveline (arcibiskup diecéze Marseille), 19. srpna 2023 v opatství Hautecombe


Přímluvy 23.11. 2023

Připravili bratři a sestry z opatství Hautecombe

1. V opatství Hautecombe zažívá 54 studentů Školy učedníků (Hautecombe Discipleship School) z 21 zemí týden ekumenismu.

Pane, děkujeme ti za církevní a kulturní rozmanitost přítomnou v opatství. Dej nám svého Ducha jednoty, aby svět uvěřil.

2. „Nedal jsem vám ducha bázlivosti, ale ducha síly“, takové je téma konference „Sestry“ uspořádané o víkendu 2. – 3. prosince v Lyonu, na které se sejdou ženy z různých míst.

Pane, svěřujeme ti toto ekumenické setkání i ženy, které se zasazují o větší spravedlnost ve světě, zejména v zemích, kde není respektována důstojnost žen.

3. U příležitosti sedmdesátého výročí úmrtí otce Paula Couturiera se příští pondělí 27. listopadu bude v Chambéry konat konference nazvaná „Opat Paul Couturier, jednota křesťanů a jednota lidstva.“

Pane, děkuji ti za příklad otce Paula Couturiera a jeho nadšení pro jednotu tvého těla. Dej nám, podle jeho příkladu, číst znamení času a reagovat na tvé volání, abychom byli budovatelé bratrštějšího světa.