TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 23. ZÁŘÍ

Zázrak bratrství

Henri de Lubac

Jak jsou lidé různorodí! Dělí je čas, podnebí, kultura, prostředí, všechno možné. Odtud pochází různost problémů, starostí, chutí, způsobů vyjadřování. Způsoby smýšlení nestojí ani tak navzájem proti sobě, to by ještě byla cesta k setkání. Spíše si jsou navzájem úplně cizí. A různé generace, i když jsou navzájem solidární, jsou také od sebe hluboce oddělené.

Tato konstatování vyvolávají u pozorovatele, toužícího po lidském společenství, nevyléčitelnou melancholii.

Ale zde se náhle objevuje zázrak: ti, kteří se zdáli být navzájem nejvíc cizí, ti, které mělo všechno nenapravitelně rozdělovat, si jsou náhle velice blízko. Jsou z nich bratři, jejich hlasy znějí unisono, odpovídají na stejné povolání, komunikují ve stejné lásce. Jako by v jejich žilách kolovala stejná krev. Jsou dětmi stejné Církve, v Kristu dostali stejné dědictví. Jsou živeni stejnou vírou, napájeni stejným Duchem, který jim vnuká stejné spontánní reakce, a podle tohoto znamení se navzájem poznávají.

Henri de Lubac, Méditation sur l’Eglise, Aubier, 1953, str. 44.

Přímluvy 23.9. 2021

Připravili bratři a sestry z Říma

1/ Od roku 1966 vede Anglikánská církev v Římě centrum, které podporuje setkávání a diskusi mezi oběma tradicemi, anglikánskou a katolickou. Pane, žehnej této iniciativě, doprovázej arcibiskupa Iana Ernesta, ředitele Anglikánského centra v Římě, a jeho ženu Camilu v této práci pro společenství, a veď nás dál po cestě jednoty.

2/ Prosíme tě za všechny, kdo během uplynulého léta věnovali svůj čas obnově a posílení vztahu s tebou během duchovních cvičení nebo křesťanských setkání. Doprovázej je při návratu do každodenního života, žehnej jejich rodinám, potěš ty, kdo trpí samotou, a dej nám všem vnímavost k přítomnosti chudých a cizinců.

3/ Svěřujeme ti bratry a sestry z Komunity Chemin Neuf, kteří pocházejí z jiných křesťanských proudů, než je Katolické církev. Děkujeme ti za jejich odvahu a za jejich závazek života pro jednotu křesťanů. Žehnej jim a dávej nám všem vynalézavost, jak společně odpovídat na tvé povolání, které nám neustále dáváš.