TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 24. BŘEZNA

Jiný svět – vidění krásy

Otec Michel Evdokimov

V předvečer svého umučení, poté, co předpověděl Petrovo zapření, ve chvíli, kdy bláznící dějiny zrychlily své tempo, řekl Ježíš svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje.“ Je to nevýslovný klid před bouřícími vlnami. Tento mír umožňuje odvrátit jakýkoli útok ze strany knížete tohoto světa. Skrze tento mír si srdce udrží svou čistotu.

V boji proti všem formám zkaženosti by nebylo rozumné snít o návratu k triumfální morálce. Morálka nezvítězí. Může být nabízena pouze jako hodnota a být volně přijímána. […] Bez krásy není dobro atraktivní ani přesvědčivé. Bez lesku schopného pohnout srdcem ztrácí dobro svou přitažlivost. V tomto duchu nechal Dostojevský zvolat jednu ze svých postav: „Krása zachrání svět.“ Uprostřed debaklu hodnot spočívá spása v rozkvětu krásy, před kterou lze být tiše uchvácen. K tomu musíme sestoupit až ke kořenům věcí a najít tam božské semeno, proniknout do podstaty bytostí a setkat se tam s přítomností Stvořitele. „Když jsi viděl Boha, budeš ho vidět v každém člověku“, říká přísloví otců pouště.

Úryvek z: Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, str. 147-148


Přímluvy 24.3. 2022

Připravili bratři a sestry z Kanady

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Kanady a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

Oratoř svatého Josefa v Mount Royal (Montreal) je největší svatyně na světě zasvěcená svatému Josefovi. Každý rok přivítá asi dva miliony poutníků a návštěvníků z celého světa a z různých náboženství či vyznání.

Pane, v tomto měsíci, který je v katolické církvi tradičně zasvěcen svatému Josefovi, a po příkladu svatého bratra André, zakladatele Oratoře svatého Josefa v Mount Royal, nás povzbuzuj, abychom byli v těžkých časech silní a odvážní. Učiň nás pozornými k potřebám lidí kolem nás a něžnými k těm, kteří trpí a jsou nemocní. Dej všem, kdo se svěří svatému Josefovi, aby jim zjevil srdce tvého Otce, plné lásky a milosrdenství.

Olivier Fleury, průkopník kurzů Alfa ve frankofonním světě a bývalý ředitel Youth in Mission Switzerland, je poháněn zajímavou vizí: shromáždit křesťany z celého světa na oslavu 2000. výročí vzkříšení Krista. V Quebecu byl ustaven ekumenický výbor, jehož členem je i Komunita Chemin Neuf.

Pane, učiň nás kreativními, abychom žili v plném bratrství s našimi bratry a sestrami z jiných křesťanských denominací. Dej nám, abychom pracovali v jednotě, abychom se spojili i s našimi rozdíly, abychom společně slavili a vyjadřovali naši radost a vděčnost a svědčili těm, kteří neznají Boží lásku, aby se 2000. Velikonoce v historii staly historickou a jedinečnou událostí.

Od začátku války na Ukrajině 24. února 2022 stále roste počet obětí. V Kanadě, kde více než milion Kanaďanů ukrajinského původu žije v úzkostech, se řeckokatolická katedrála Nejsvětějších apoštolů Petra a Jana ve Lvově stala místem setkání této komunity, která se modlí za mír.

Pane Ježíši, ty, který jsi trpěl na kříži, slyš nářek svých dětí, které jsou oběťmi násilí války. Pomoz jim a dej nám otevřené srdce, abychom je přijali. Pošli svého Ducha na politické vůdce, aby v duchu míru hledali spravedlivé řešení. Dej nám sílu reagovat na nenávist láskou, na urážku odpuštěním.