TEXTY PRO MODLITBU Z 24. LISTOPADU

Umění spojování

Setkání papeže Františka se členy Dikasteria komunikace, 12. listopadu 2022

První povinností komunikace by mělo být, aby lidé byli méně sami. Pokud to nesníží pocit osamělosti, ke kterému se tolik mužů a žen cítí odsouzeno, pak je tato komunikace pouze zábavou.

V souvislosti s touto první výzvou bych rád přidal další: dát hlas těm, kteří hlas nemají. Velmi často jsme svědky komunikačních systémů, které marginalizují a cenzurují to, co je znepokojivé a co nechceme vidět. Církev díky Duchu svatému dobře ví, že je její povinností být s posledním, a jejím přirozeným prostředím jsou existenční periferie.

A konečně třetí výzvou komunikace, kterou bych vám rád zanechal, je vzdělávat se v úsilí o komunikaci.

Ti, kdo se dívají na Církev zvenčí, jsou velmi často zmateni různými napětími, která jsou v ní přítomna. Ale ten, kdo zná způsob, jakým Duch svatý působí, dobře ví, že rád vytváří společenství mezi rozmanitostmi a vytváří harmonii ze zmatku. Společenství nikdy není uniformita, ale schopnost držet pohromadě velmi odlišné skutečnosti. Myslím, že bychom měli být schopni sdělit i toto úsilí, aniž bychom předstírali, že ho řešíme nebo ho zakrýváme. Nesouhlas není nutně postojem roztržky, ale může být jednou ze složek společenství. Komunikace také musí umožňovat rozmanitost úhlů pohledu, vždy se snažit zachovat jednotu a pravdu a bojovat proti pomluvám, verbálnímu násilí, personalismu a fundamentalismu, které pod záminkou věrnosti pravdě jen šíří rozkol a neshody.


Přímluvy 24.11. 2022

Připravili bratři a sestry z Villeneuve d’Ascq (Lille, Francie)

1. V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů 2023 se ve čtvrtek 19. ledna v kapli Katolické univerzity setkají různé církve v Lille prostřednictvím liturgických zpěvů.

Pane, kéž se prostřednictvím těchto sborů církví šíří naše radost z víry. Kéž toto setkání podnítí větší zájem o vzájemné navštěvování, rozhovory a společné modlitby.

2. Ve dnech 18. a 19. listopadu 2022 se v Paříži uskutečnilo 4. setkání Frankofonní federace křesťanských médií (F2MC). Na tomto setkání se sešlo mnoho aktérů z protestantských audiovizuálních médií a také agentura Neuf.Media komunity Chemin Neuf se sídlem ve Villeneuve d’Ascq. Tématem tohoto setkání byla svoboda projevu. Ve francouzské společnosti vede sekularismus stále více k vymazávání náboženství ve jménu neutrality státu, přičemž by naopak měl být prostředkem jednoty.

Pane, stejně jako film Gada Elmaleha o jeho konverzi ke křesťanství nebo seriál „7 církví apokalypsy“ nebo nadace ZeWatchers, která podporuje křesťanská média, se modlíme za producenty, režiséry a distributory, kteří se odváží hlásat TVé jméno v médiích.

3. V oblasti médií se katolíci a protestanti často zdají být rozděleni, prostřednictvím odlišných iniciativ, bez většího propojení mezi nimi: mediální federace, rádia, televize, ale také knižní festivaly…

Pane, prosíme tě za SIGNIS (Světová katolická asociace pro komunikaci), za CEVMA (Evropské sdružení křesťanských médií). Kéž tvůj Duch svatý vytvoří jednotu v našich církvích, aby měla větší vliv na ohlašování dobré zprávy v médiích (TV, tisk, rozhlas).

4. Síť „Net for God“ v současnosti pracuje na své transformaci, aby co nejlépe odpovídala svému povolání jako neviditelný klášter modliteb za mír a jednotu, zejména prostřednictvím filmů.

Modlíme se, aby příští film, který bude uveden v prosinci, s názvem „Melodies of Peace“ o umění pro usmíření v oblasti Velkých jezer v Africe, povzbudil dialog, odpuštění a mír po několika cyklech válek.