TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 24. ÚNORA

Vyslanci smíření

Bratr Alois, představený Komunity Taizé

Smíření je něco velmi širokého: křesťané jsou Kristovo tělo, a tělo je vyjádřením osoby pro její okolí. Tak Kristovo tělo má za cíl vyjadřovat, že Kristus chce smířit celé lidstvo. Proto každý křesťan, i když je ubohý, je Kristem vyslaný mezi druhé jako posel smíření. Tak objevujeme, že hledání smíření v našem bratrském životě nás připravuje, abychom se stali vyslanci smíření v Církvi a ve světě.

Prvním povoláním každého z nás je otevřít naší prostou existencí okno k Bohu smíření. Některé komunity přijaly toto povolání radikálním, až výjimečným způsobem. Jiné jsou vyslanci smíření díky své pastorační nebo sociální službě…

Kristus nás s naším křehkým lidstvím posílá uzdravovat zranění z rozdělení a násilí. Jít vstříc druhým, někdy s prázdnýma rukama, naslouchat, snažit se porozumět; už tím se zablokovaná situace může proměnit. Setkání člověka s člověkem jsou nenahraditelná. Být vyslancem smíření znamená předávat Kristův život, a také přijímat dary, které Bůh svěřil druhým. Smíření je výměna darů. To platí pro smíření mezi křesťany. Papež František to krásně napsal: „Při setkání nejde jen o to přijmout informace o druhých, abychom je lépe poznali, ale přijmout to, co do nich vložil Duch jako dar, určený i pro nás.“

Frères et sœurs, vivre ensemble la réconciliation comme une tâche. Frère Alois, prieur de Taizé; Assemblée générale de la CORREF, Lourdes, 13. 11. 2016


Přímluvy 24.2. 2022

Ve společenství s našimi sestrami a bratry z Demokratické republiky Kongo a s hlubokou touhou po jednotě mezi našimi Církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

Týden modliteb za jednotu křesťanů dal letos ve vesnici Menkao dohromady pět Církví a tým, složený ze dvou zástupců z každé Církve. Jejich hlavním posláním je vymýšlet a navrhovat ekumenické aktivity. Tak se 16. února uskutečnil den formace a sdílení o ekumenismu.

Pane, díky za cestu jednoty, kterou otevíráš s této vesnici. Svěřujeme Ti práci tohoto týmu a plány, které představil odpovědným Církví. Sešli svého Ducha, aby každý křesťan poznal, že se ho povolání k jednotě týká, zde v Menkao, stejně jako kdekoliv jinde na světě.

Už 25 let je Demokratická republika Kongo těžce zkoušená válkou a násilnostmi na východě země. Stále dochází k masakrům civilního obyvatelstva. Na 110 000 lidí opustilo své domovy na útěku před válkou.

Pane, pomoz nám, abychom se milovali navzájem. Ať Tvoje opravdová láska vstoupí do srdce každého člověka, zapleteného do těchto násilností, aby se sem vrátil Tvůj pokoj. Sešli svého Ducha, ať zavládne Tvůj pokoj a Tvoje spravedlnost.

V Demokratické republice Kongo působí mnoho různých Církví. Setkávání mezi nimi se uskutečňuje hlavně během Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Existuje mnoho dalších nových Církví, nazývaných církvemi „Probuzení“, které se takovýchto setkání neúčastní.

Pane, díky za tento Týden modliteb za jednotu křesťanů a za silné okamžiky, které jsme mohli spolu prožívat. Ať nám Tvůj Duch pomůže oslovit křesťany, kteří ještě váhají, jestli se mají těchto bratrských setkání účastnit. Otevři naše oči, abychom dokázali poznat a přijmout, co Ty jsi zasel do každého společenství.