TEXTY PRO MODLITBU Z 25. DUBNA

Poutníci do Emauz

Pro emauzské učedníky je zřejmé, že pohoršení kříže bylo něco příliš drsného. Nevyhnutelně to tak musejí vnímat, pokud kříž oddělí od Písma. Naděje, která je v těchto dvou mužích mrtvá, se může obnovit pouze pomocí procesu osvobození. Pokud událost nebude zpracována v procesu osvobození, může mít sice v bezprostřední budoucnosti určit‎‎ malý význam, ale z dlouhodobého hlediska nebude mít význam žádný.

To si musíme uvědomit, chceme-li porozumět krizi moderního světa. Pokud lidé naší doby nevidí, že Kristus a Církev jsou činiteli lidského osvobození, jak od nich máme očekávat, že se jich budou držet? A naopak, pokud si to uvědomíme, bude pokušením zredukovat toto osvobození na čistě dočasné osvobození. A to je velké nebezpečí, protože pak se Kristus bude jevit jako odborník na socialismus, prorok revoluce, ten, kdo povzbuzuje osvobozování lidí tím, že jim poskytne jejich lidskou důstojnost, která je obrovská, a pak chléb, bydlení atd.

Ale kvůli tomu, že někteří v současné době přehánějí a redukují Krista na proroka dočasného osvobození, bychom neměli přestat chápat, že jeho poselství je v podstatě poselstvím o osvobození, tedy o svobodě, a přilnout ke Kristu znamená vybrat si ho za učitele svobody a vychovatele ke svobodě. Jste křesťan? Ano, jsem křesťan, to znamená, že jsem si zvolil Krista jako učitele mojí svobody a svobody světa.

François Varillon, La Pâque de Jésus. Vivre le christianisme. T. 3. Bayard Editions, 2000, str. 177


Přímluvy 25.4. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Mont Carmel (Avranches)

1/ Pane, děkuji ti za nedávné setkání delegátů ekumenismu z La Manche s novým biskupem z Coutances.

Děkujeme za to, co se během tohoto roku společně vybuduje. Pane, svěřujeme ti všechna tato přátelství, která se navazují.

2/ Pane, děkujeme ti za možnost a radost z toho, že můžeme každou neděli odpoledne přivítat v našich prostorách v Avranches shromáždění anglikánské církve La Manche.

Pane, prosíme tě, posiluj naše anglikánské bratry a sestry.

3/ Pane, svěřujeme ti pokračování čtvrtého celosvětového shromáždění organizovaného Globálním křesťanským fórem (GCF) v Akkře v Ghaně od 15. do 19. dubna.

Pane, děkuji ti za posílení přátelství, které pomáhá rozvíjet ekumenismus v našich různých zemích.