TEXTY PRO MODLITBU Z 25. KVĚTNA

Dary Ducha jako lidské úkoly

Od 13. dubna do 25. května čteme úryvky z knihy Pierra Ganna, jezuitského kněze (1904 – 1979), Dar Ducha: lekce o Duchu svatém (vyd. Le Centurion).

Jednota Církve je darem Božím. A je to také lidský úkol. Kdybych měl tu domněnku, tu nevědomost říci: „Pane, prosím tě o jednotu tvé církve, ale nic pro to neudělám, nic pro to dělat nechci“, to by bylo rouhání! Znamená to říct: „Pane, poraď si s tím sám! »

Ne, jednota Církve je dar Boží, ale je to lidský úkol.

[…]

Svatost Církve je dar od Boha. Svatost především. Ale kdo by se odvážil říct, že tato svatost není lidským úkolem? Kdo by se odvážil říct Bohu: „Udělej ze mě velkého světce, ale já pro to nehnu prstem“? Bylo by to rouhání.

Dávat znamená udělat dárce z obdarovaného: tím pádem je svatost tvým úkolem. A je to jediný způsob, jak sladit tvoji důstojnost s mojí.

„Věřím v jedinou, svatou, katolickou církev.“

Univerzalita Církve je dar od Boha. Ale jak úžasný je to lidský úkol! Není to abstraktní univerzálnost. Tato univerzalita se musí skutečně projevit, to znamená integrací velmi odlišných kultur atd. do samotných Kristových dějin.

[…]

Darem Ducha v Církvi je projevovat tvůrčího Ducha do nekonečna. Naším úkolem je vydávat svědectví o této nekonečné štědrosti respektováním všech jejích rozměrů. Protože jednota není zobecněná uniformita, a univerzalita neznamená, že všichni ostatní se nám musí podobat.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, str. 145-146


Přímluvy 25.5. 2023

Připravili bratři a sestry z Madagaskaru

Na Madagaskaru se komunita Chemin Neuf věnuje znevýhodněným dětem. Ve čtvrtích, kde působí, v Antsirabe a Antananarivo, komunita každé poledne přijímá více než 400 dětí na teplé jídlo a dvakrát týdně na podporu školy.

Pane, svěřujeme ti tuto misii a prosíme tě za tyto děti a jejich rodiny. Dej jim sílu a odvahu, aby rostly v sebevědomí a čelily výzvám života.

V Antananarivo se blízko centra komunity Chemin Neuf nachází školicí centrum LOVASOA (pedagogické školící středisko). Tato blízkost je také vyjádřena heslem centra – „jednota v rozmanitosti“ – a jeho posláním – „pomáhat mládeži této země, aby formovala svoji vůli a své svědomí pod Božím pohledem“.

Pane, děkujeme ti za všechna tato místa v této zemi, kde se skutečně věnuje pozornost výchově mladých lidí, rozvoji jejich svědomí, naslouchání a budování jejich vlastní vůle. Prosíme tě za tyto budoucí učitele, kteří se rozhodli postavit tě do středu svého povolání: ať jejich práce přináší ovoce!

V listopadu 2023 se budou na Madagaskaru konat prezidentské volby. Země žila léta v extrémní chudobě a rostoucí nejistotě. V tomto kontextu jsou volby vždy zdrojem napětí a krizí.

Pane Ježíši, Kníže pokoje, vylij na všechny obyvatele Madagaskaru svého Ducha jednoty, moudrosti a pokoje! Připrav pro tuto zemi vůdce, kterým bude ležet na srdci starost o svůj lid a budou mít odvahu změnit běh věcí!