TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 26. KVĚTNA

Prožívat už dnes Boží království

Eberhard Arnold

Když k němu přicházely zástupy, aby se daly pokřtít, aby našli odpuštění a nový život, Jan cítil, že Ducha musí přinést někdo jiný: Ducha, který proměňuje, posvěcuje, a bez něhož by nový řád nemohl vzniknout. Tím jiným byl Mesiáš, po kterém všichni toužili, spravedlivý a pokojný Král Království Božího. Nejdůležitější událostí v životě Jana Křtitele tedy bylo poznat v osobě Ježíše toho, na koho čekal.

Ježíš vzal Janovo poselství doslovně. Jestliže je Janovi jasné, že Bůh v budoucnu zřídí pozemské království, není tomu jinak ani u Ježíše. I on si byl jistý, že Království Boží je blízko. Všechno, co řekl, souviselo s otřesy v pozemských vztazích, které očekával od Boha.

Ale Ježíš byl skutečně pokřtěn Duchem svatým. Necháme-li v sobě působit jeho slova, jako by nás zachvátil čerstvý vítr, který proniká všemi našimi póry. Přenáší nás do nové sféry, kde vládne dosud nepoznaná síla a radost. Proto Ježíš odpověděl příteli z okolí Jana Křtitele, který evokoval Boží království, aniž by ho pojmenoval: „Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch,“ a „nikdo, pokud se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“ Bez tohoto nového narození není podle Ježíše možné mít pohled, který odpovídá Království Božímu. Jako ve všem i zde se nachází v linii prorocké pravdy, pro kterou nové podmínky na právní a společenské úrovni procházejí náboženskou a mravní obnovou, zrozenou ze života Ducha.

Sůl a světlo, Eberhard Arnold (1883-1935, německý protestantský teolog), 2017, Plough Publishing House, str. 140-141


Přímluvy 26.5. 2022

Připravili bratři a sestry z Belgie a Nizozemí

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity v Belgii a Nizozemí a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ V samém srdci válečné situace na Ukrajině zahájila Ekumenická rada církví v Nizozemsku novou iniciativu na sociálních sítích: „Dona nobis pacem“ – je to webová stránka, která spojuje modlitební iniciativy a mírové aktivity na národní úrovni.

Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi kníže pokoje. Kéž tyto ekumenické iniciativy a modlitby pomohou stát se tvůrci pokoje. „Dej nám svůj pokoj – dona nobis pacem! »

2/ V Belgii oslaví Ekumenický koncil v Antverpách letos 50. výročí svého založení. V Mechelenu belgičtí katoličtí biskupové 12. května pozvali své bratry řecké a ruské pravoslavné a anglikánské biskupy, reformované a evangelické pastory, aby společně diskutovali o synodalitě.

Otče, modlíme se za jednotu belgických křesťanů, zvláště za všechny, kteří se ve Flandrech, Valonsku a Bruselu zabývají spoluprací, setkáními a společnou modlitbou. Modlíme se, aby lidé dobré vůle ve všech církvích a křesťanských společenstvích Belgie společně bránili náš společný domov, angažovali se na periferiích a za lidské bratrství.

3/ Po dvou letech Covidu začalo 14. května nové chválové koncertní turné holandské skupiny “Sela” složené z hudebníků z různých křesťanských církví.

Duchu svatý, žehnáme ti za dar hudby a chvály, které mohou otevřít cesty Jednoty a zbořit zdi oddělení. Kéž se na této cestě k Letnicím v našich církvích naučíme zpívat staré i nové písně. Přijď, Duchu svatý, obnov nás svým ohněm lásky.