TEXTY PRO MODLITBU Z 26. LEDNA

Křestní život je povoláním k lásce

Křesťan je tedy hledačem Boha, který chce věnovat veškerou svou sílu tomu, aby si přivlastnil láskyplný Boží pohled, aby jednal podle názorů toho, koho nás Kristus naučil nazývat Otcem. Ale v čem tedy spočívá láska pro křesťana? Kristův příkaz „milovat se navzájem“ končí slovy „jako jsem já miloval vás“. Avšak skutečným koncem milování Ježíše Krista byl kříž na Golgotě, skutečná „nesmyslná noční můra“ dnešních mužů a žen, kteří hlasitě vyjadřují svou vzpouru při sebemenší zkušenosti utrpení. Lásku jako Kristus nelze žít nebo o ní přemýšlet bez vyjádření odpuštění, které je s ní spojeno jako druhá strana téže mince. Z dnešního pozorování vyplývá, že duch hrdinství, který vedl naše předchůdce k uspořádání života podle horizontu svatosti, se zdá být pro naši technologickou a elektronickou civilizaci zpátečnický a zastaralý, s přeceňováním různých potěšení, která zaplavují svět. […] Cítit, že ten druhý je jiný, a ne vždy přijímá moje vyjádření citů lásky, je to nejmenší utrpení v této věci. Láska bez utrpení z toho, že člověk miluje bytost, která je jiná a svobodná, taková láska mnoho neznamená.

Abbé Jean-Pierre NINGAINA

La morale dans l’Eglise catholique en Afrique – Aux croisements de l’agir chrétien dans la traversée des coutumes traditionnelles du Tchad, P. 138


Přímluvy 26.1. 2023

Připravili bratři a sestry z Čadu

1 – Anglikánská církev v Čadu zažila v sobotu 21. ledna 2023 velkou událost. Dva jáhni byli v Ndjameně vysvěceni na kněze Monsignorem Samy Fawzy Shahatou, arcibiskupem egyptské anglikánské církve. Při této příležitosti jej pozval a přijal na katolickém biskupství monsignor Edmond Djitangar, arcibiskup z Ndjameny.

Pane, prosíme tě, aby toto bratrství mezi katolickou církví a anglikánskou církví bylo otevřenými dveřmi pro jednotu křesťanů v Čadu.

2 – 20. října 2022 se po celém Čadu konaly demonstrace, které vyvrcholily krvavými střety. Poté katoličtí biskupové vyzvali k míru a dialogu. Dne 6. ledna 2023 je v Ndjameně přijal prozatímní prezident, aby diskutovali na téma „kráčet spolu v pravdě“.

Pane, prosíme tě, aby tento proces mezi katolickou církví a mocí zahájil dialog a přispěl k jednotě čadského lidu.

3 – Ve zdravotním středisku a škole komunity Chemin Neuf v Ku Jerichu začíná každý den modlitbou. Tato každodenní modlitba bratří a sester z různých církví nám umožňuje růst v bratrství a více se spojovat ve službě místnímu obyvatelstvu.

Pane, děkujeme ti za tento malý začátek. Prosíme tě za všechna ta místa, kde se křesťané různých denominací setkávají, spolupracují a modlím se k tobě jedním srdcem. Znásob tyto iniciativy dialogu a spolupráce, aby tato cesta jednoty vyklíčila v srdcích a našla v Čadu větší ohlas.