TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 27. KVĚTNA

Nechme Boží hlas mluvit k našim srdcím

Monsignore Ian Ernest, ředitel Anglikánského centra v Římě

Nejlepší vyjádření toho, čím jsme, najdeme, když budeme prožívat společenství života, víry a lásky. Toto společenství nachází sílu v Bohu, který je zdroj veškeré lásky. Stáváme se tím, čím jsme, když se rozhodujeme, že budeme žít s druhými, navzdory našim rozdílům. Nejsme snad zavázaní milovat sami sebe a druhé tak, jak nás miluje Bůh? Tím naplníme službu smíření, když v druhém poznáme obraz Krista. Ježíš je pro nás dokonalým příkladem, vtělením služby smíření. Je cele lidský, ale zároveň je jedno s Bohem. Rozhodl se, že bude čelit obtížným situacím, nedorozuměním, odmítání a pohrdání. Toto všechno poškozuje lidské vztahy, ale On se rozhodl riskovat, stát se zranitelným, aby nás v naší zranitelnosti, zlomenosti a odtrženosti povznesl.

Tím uctíváme Boží tajemství, když v sobě povzbuzujeme touhu přiblížit se k druhým, ve svobodě a beze strachu. V tichu hledáme nikoliv rozumové chápání, ale prosté uznání tajemství Boha, který je láska sám o sobě a láska v druhých. Abychom se stali jeho opravdovými vyslanci, je třeba, abychom se modlili za ty, kdo jsou jiní než my: smíření se uskutečňuje nikoliv z našich sil, ale skrze Boha. Bůh nás volá k citové upřímnosti vůči sobě samým i vůči druhým. Nechme hlas Boha, který je Láska, mluvit k našim srdcím.

Úryvek z exhortace Mons. Ernesta z ostrova Mauricius, ředitele Anglikánského centra v Římě, při příležitosti festivalu „Just The Beginning“, který se konal v Grand Baie na Mauriciu, 25. 7. 2019.

Přímluvy 27.5. 2021

Připravili bratři a sestry z ostrova Mauricius

Na Mauriciu podepsala Ekumenická rada, složená z odpovědných různých církví (anglikánské, katolické, presbyteriánské, letniční, evangelikální) v roce 2010 Chartu porozumění.

Svěřujeme Ti, Pane, nadcházející červencové setkání Rady. Ať směřujeme k otevřenosti vůči dalším církvím, se starostí o upřímnost a milosrdenství v delikátních otázkách.

Na říjen je naplánováno na jihu ostrova ekumenické setkání, otevřené všem, kdo si přejí lépe poznat druhé a formovat se k ekumenismu. Komunita Chemin Neuf se také účastní příprav tohoto víkendu.

Ať v nás Tvůj Duch rozdmýchává touhu účastnit se tohoto setkání, abychom se společně mohli přiblížit k Tobě a pracovat pro jednotu, kterou Ty si přeješ pro svoji Církev.

V sobotu před Letnicemi organizovala Charis, Mezinárodní služba pro katolickou charismatickou obnovu, on-line vigilii, které se účastnili i bratři a sestry z jiných církví.

Zapaluj i nadále srdce, hledající jednotu Tvého Těla. Dej nám schopnost milovat tak, jak Ty si to přeješ. Dej nám vstoupit do Tvé ohromné touhy po jednotě. Ať v nás plane Tvoje modlitba.