TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 27. LEDNA

Mohou tyto suché kosti ožít?

Gordon D. Fee, letniční teolog

Podle Pavla je rolí Ducha svatého být prvkem, který je naprosto nezbytný pro veškerý křesťanský život od začátku až do konce. Věřící v Krista jsou nejprve a především lidmi Ducha; žijí v Duchu, kráčejí v Duchu, jsou vedení Duchem, nesou ovoce Ducha, rozsévají Ducha. Aniž bych chtěl soudit, pozoruji, že ve velké části svých dějin byla Církev tomuto životu v Duchu poněkud vzdálená.

Nechci se ale vracet k prvotní Církvi. To, po čem toužím, je spíš obnovení této Pavlovské perspektivy, kde veškerý křesťanský život je životem v Duchu.

Spíš než strhnout staré stodoly a postavit nové potřebujeme Ducha, aby přinášel život do našich institucí, do našich teologii a liturgií, které máme v dnešní době. Mohou tyto suché kosti ožít?, ptá se Pán proroka. Ty to víš, odpovídá, a vidí Ducha svatého, jak znovu dává život tomu, co už existovalo.

Už příliš mnoho vody uplynulo na to, abychom jen tak věřili tomu, že je nějakým zázrakem možná viditelná jednota našich struktur, teologií a liturgií. Ale čas od času, když tomu lidský faktor nepřekáží, Duch dává Božímu lidu pocítit, že je jednotný, navzdory rozdílům vyznání. Církev je s námi, jsme to my, kdo ji tvoří, v jejím současném stavu i v jejích strukturách. Ať je Duch Boha živého na ni znovu vylit, aby byla oživena v tomto přítomném světě, dokud Kristus znovu nepřijde.

Paul, the Spirit and the People of God, Hendrickson, 1996, Massachusetts, str. 184-188, pdf v angličtině zde.


Přímluvy 27.1. 2022

Připravili bratři a sestry z opatství Notre-Dame des Dombes, Francie

Díky, Pane, za týden modliteb za jednotu křesťanů, který právě skončil, za všechny ty krásné chvíle společných slavení, modliteb, setkání. V Bourg-en-Bresse se na ekumenické slavnosti shromáždila asi stovka křesťanů z pěti církví. Po tomto setkání jsme prožili bratrský čas v opatství Dombes, na kterém se shromáždili bratři a sestry odpovědní z různých církví.

Svěřujeme ti, Pane, všechny tyto iniciativy, které spatří světlo světa po tomto týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Ať to není jenom slepá ulička, ale cesta k více bratrství mezi tvými dětmi.

Minulý čtvrtek 20. ledna 2022 papežská Rada pro šíření jednoty křesťanů publikovala dokument o důsledcích současné pandemie na ekumenické vztahy. Text, který se jmenuje „Ekumenismus v čase pandemie – od krize k příležitosti“ identifikuje výzvy, se kterými je konfrontováno ekumenické hnutí ve světě po pandemii.

Prosíme tě, Pane, abychom v současné zdravotní situaci dokázali využít příležitosti ke sdílení, aby tak mezi našimi církvemi rostlo společenství.

Pane, svěřujeme ti všechny země ve válce. Přijď se svojí přítomností zvláště na Ukrajinu, do tamního konfliktu, který ještě více prohlubuje krizi jednoty křesťanů, v politicko-náboženském kontextu, který je již tak dost napjatý.

Ať tvůj Duch svatý, duch míru a smíření, inspiruje politické představitele a všechny náboženské odpovědné. Inspiruj jejich slova, aby byla spravedlivá a přispěla k ukončení nepřátelství.