TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 27. ŘÍJNA

Modlitba patriarchy Athenagorase

Každou noc se modlím za jednotu křesťanů

Každou noc, někdy o půlnoci,

někdy ve čtyři ráno.

Jdu dolů do zahrady,

jdu do narthexu kostela..

Zapaluji dvě svíčky

před ikonou Matky Boží

a modlím se za jednotu.

Kdy nastane?

Na otázku o konci světa

Kristus jako člověk vyznává svou nevědomost:

„To ví jen Otec.

Zná čas a chvíli.“

Totéž platí pro jednotu.

Budoucnost je v Bohu.

Naším úkolem je nechat dozrát čas.

Jednota přijde, bude to zázrak,

nový zázrak v historii.

Kdy? Musíme se na to připravit…

Protože zázrak je jako Bůh: může přijít kdykoliv.


Přímluvy 27.10. 2022

Připravili bratři a sestry z opatství Hautecombe ve Francii

 1. Toto léto během týdnů festivalu mládeže „Welcome to Paradise“ v opatství Hautecombe spolupracovala Komunita Chemin Neuf s mnoha hosty – řečníky různých vyznání, jako evangelických pastorů z Nizozemska nebo letničních pastorů z Polska a Německa. Pro festival příští léto v Portugalsku hledá tým misie mládeže způsoby, jak pokračovat v této dynamice a žít jednotu křesťanů v srdci katolického setkání Světových dnů mládeže (SDM).

Děkujeme ti, Pane, za radost ze společné misie za hranicemi našich denominací. Přijď a inspiruj nové cesty jednoty pro festival a program Komunity během SDM.

2. V Chambéry (v Savojsku) naši bratři a sestry baptisté letos animují kurz Cana Welcome pro páry v jejich církvi.

Děkujeme ti, Pane, za otevřenost jejich pastora a baptistické církve, která přijímá poslání, které k nim přichází odjinud. Přijď a veď naše bratry a sestry ve všem rozlišování a adaptacích, které je třeba učinit, aby toto sdílení darů přineslo mnoho ovoce.

3. Od 22. do 23. října se v Clermont-Ferrand konala křesťanská konference „Entre’elles“, na níž se sešlo 1 700 žen z frankofonních církví na téma „Existovat“.

Děkujeme ti, Pane, že jsi shromáždil a povzbudil ženy tvé Církve. Prosíme tě, aby setkání a výměny názorů všech těchto žen z různých církevních prostředí posílily jednotu tvého Těla.