TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 28. DUBNA

Ne kompromisům a temnotě!

Eberhard Arnold

Láska bez kompromisu, nutno zdůraznit, není synonymem měkkosti, slabosti nebo odmítání boje. Naopak, ten, kdo chce bezpodmínečně mír, musí bojovat proti všem duchovním silám, které jsou proti míru a lásce. Ale tento boj vylučuje způsobování bolesti nebo zabíjení, protože nikdo není oprávněn soudit svého bližního a prohlašovat, že je definitivně zlý, definitivně zavržený a že si zaslouží smrt. O to těžší je nutný duchovní boj proti všemu, co se v nás i v druhých ukazuje jako protiživotní, destruktivní, škodlivé pro obec a proti Bohu.

Lidská bytost, když je prodchnuta životem a láskou, je bojovníkem. Na svého souseda není nikdy tvrdý; ale když ho vášeň lásky, která ho spaluje, tlačí k boji proti zlu, které objevuje v sobě, v druhých a ve společnosti, existuje riziko, že si to někdo vyloží jako tvrdost. Jeho boj je jak soukromou záležitostí, kterou lze provádět pouze v intimitě jeho osobního vztahu s Bohem, tak věcí veřejnou, která se musí tváří v tvář všem společenským otázkám vyjádřit rozhodným odporem vůči tomu všemu v mezilidských vztazích, co je poznamenáno zlem.

Sůl a světlo, Eberhard Arnold (1883-1935, německý protestantský teolog), 2017, Plough Publishing House, str. 51-52


Přímluvy 28.4. 2022

Připravili bratři a sestry z opatství Dombes, Francie

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z opatství Dombes a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Křesťané pravoslavných církví slavili Velikonoce minulou neděli, někdy v atmosféře velkého napětí a úzkosti.

Pane, ať se všude – a zvláště na Ukrajině, v Jeruzalémě, v Rusku, v Libanonu – naši pravoslavní bratři a sestry nechají oslovit tvojí přítomností a radostí ze vzkříšení. Spolu s nimi se modlíme k Tobě:

(Odp.)

2/ V opatství Dombes má několik bratří a sester komunity Chemin Neuf ve svých rodinách členy různých křesťanských vyznání: pocházejí z luteránské církve v Lotyšsku, baptistické církve v Beninu a ve Francii, evangelické církve v Burundi, popř. Reformované církve a Assemblies of God v České republice a Maďarsku, Sjednocené církve metodistické na Pobřeží slonoviny a Řeckokatolické církve v Maďarsku.

Pane, svěřujeme ti všechny rodiny, jejichž členové patří k několika církvím. V tomto velikonočním období nám znovu říkáš: „Pokoj vám!“ Kéž se mezi námi nadále otevírají cesty míru, jednoty a smíření. Spolu s nimi se modlíme k Tobě:

(Odp.)

3/ Minulý týden začaly ve Švýcarsku 30denní exercicie podle svatého Ignáce s komunitou Chemin Neuf. Jako každý rok se zde setkávají účastníci z mnoha zemí a několika křesťanských denominací. 6 z nich absolvuje roční formaci v anglikánské komunitě Saint Anselm v paláci Lambeth.

Pane, kéž je tento privilegovaný čas s Tebou příležitostí pro každého, aby pokračoval na cestě jednoty a bratrství mezi našimi církvemi. Spolu s nimi se modlíme k Tobě:

(Odp.)