TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 28. ŘÍJNA

Síla toho, co spojuje všechny křesťany, má obrovskou hodnotu

Papež František

Síla toho, co spojuje všechny křesťany, má obrovskou hodnotu. Často se mnohem víc soustředíme na to, co nás rozděluje, a nevážíme si a neuvědomujeme si to, co nás spojuje.

My všichni křesťané jsme sjednoceni ve víře v Boha Otce, který nám dává život a který nás tak miluje.

Spojuje nás víra v Ježíše Krista, jediného Vykupitele, který nás osvobodil svojí svatou krví a svým slavným vzkříšením.

Spojuje nás touha po jeho Slově, které vede naše kroky.

Jsme spojeni ohněm Ducha, který nás posílá do misie.

Jsme spojeni novým přikázáním, které nám Ježíš zanechal, hledáním civilizace lásky, vášní pro Boží Království, k jehož budování nás Pán volá.

Spojuje nás boj za spravedlnost a mír.

Spojuje nás přesvědčení, že smrtí vše nekončí, ale jsme povoláni k nebeské slavnosti, kde nám Bůh setře každou slzu z očí a odmění vše, co jsme udělali pro trpící.

To všechno nás spojuje. Proč bychom tedy neměli bojovat společně? Proč bychom se neměli společně modlit a pracovat na obranu chudých, abychom ukazovali Pánovu tvář a starali se o jeho stvoření?

Papež František, Querida Amazonia, § 108-110.


Přímluvy 28.10. 2021

Připravili bratři a sestry z opatství Melleray ve Francii

1/ Během Světového dne výživy 16. října nás Světová rada církví vyzvala k modlitbám a akcím proti hladu, který ve světě trápí víc než 800 miliónů lidí a ohrožuje zdravý vývoj mnoha dětí.

Pane, pomoz všem křesťanům, aby se angažovali pro spravedlnost a sdílení zdrojů s nejchudšími.

2/ Od 15. do 18. listopadu se v Lyonu uskuteční setkání ekumenických delegátů s tématem „Číst společně Bibli.“ Věříme, že společné čtení Bible je základem pro jednotu křesťanů, protože samo Písmo svaté tvoří jednotu v různosti.

Pane, požehnej tomuto ekumenickému setkání. Ať tvůj Duch vede a inspiruje jeho účastníky.  Ať se tvé Slovo stane ještě víc zdrojem jednoty tvé Církve.

3/ V sobotu 20. listopadu se budou v Nantes konat diecézní „Světové dny mládeže“: bude to čas pro setkání mezi mladými lidmi, evangelizaci v ulicích, noční bdění s modlitbou, s nabídkou různých kroků.

Pane, připravuj s námi toto setkání. Dej těmto mladým lidem radost ze setkání s tebou a ze svědectví o tvé lásce.