TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 29. DUBNA
Připravili bratři a sestry z Nazaretu, Svatá Země

Symbolika Večeře Páně

Eberhard Arnold

Během velikonoční doby vám ke čtení nabízíme různé moderní duchovní autory. Eberhard Arnold (1883-1935), německý luteránský teolog, se svojí ženou Emmy založili komunitu „Bruderhof“.

Když Ježíš ustanovoval večeři na památku, mluvil o odevzdání svého života a obětování svého těla a krve. Existuje hluboké pouto mezi událostmi této poslední večeře – hostiny obětovaného beránka, hostiny chleba a vína – a vyhlášením odpuštění, jednoty a budoucího království. Všechny tyto prvky jsou navzájem spojeny. Ježíš použil oběť beránka, a vysvětlil těm, kdo byli shromážděni spolu s ním okolo stolu, co je to oběť pro Boží Království. Tím vyhlásil svoji vlastní smrt jako oběť (1Kor 5, 7, Sk 8, 32-33). Tak se pro nás stejně jako pro první křesťany stává vše, co jíme, díkůvzdáním za oběť. Každé společné jídlo je jídlem společné lásky, obětním darem na poděkování, jídlem na památku. Máme děkovat Bohu pokaždé, když se sejdeme k jídlu. Ne za to, že náš hlad nebo naše zájmy budou uspokojeny, ale za oběť rostlin a zvířat, které nám Bůh dal. Tak budeme moci žít v jednotě […]; tak budou naše životy neseny a budeme moci pokračovat ve svědectví o Božím Království skrze prožívání komunitní dimenze Církve.

Eberhard Arnold, God’s Revolution, The Plough Publishing House 1997, str. 74.

Přímluvy 29.4. 2021

Připravili bratři a sestry z Nazaretu, Svatá Země

Po dobu 10 let přijímala v Nazaretě Komunita Chemin Neuf poutníky v Mezinárodním centru Marie z Nazareta, nabízela jim mimo jiné multimediální biblický program, jdoucí po stopách dějin spásy od Genesis až po Vzkříšení. Na konci tohoto týdne budou klíče a správa Centra předány Kustodii Svaté země.

Pane, děkujeme Ti za toto místo, které umožnilo doprovázet tisíce křesťanů všech vyznání na jejich putování, ale také se setkávat s místními lidmi, křesťany, židy i muslimy. Prosíme Tě, aby semena, zasetá do země během těchto 10 let, i nadále přinášela plody, a ať toto místo dál plní své poslání přijímání lidí a hlásání Dobré Zprávy.

Tuto neděli slaví pravoslavné církve Kristovo vzkříšení, o měsíc později než západní církve. Pane, vzdáváme Ti díky za bohatství rozmanitosti Tvé Církve, a za všechny kroky k jednotě z posledních desetiletí.

Pane, dej, ať můžeme společně hlásat Tvé vzkříšení, aby naše viditelná jednota byla svědectvím pro svět.

V Markově evangeliu (Mk 16, 6-7) slyšíme tato slova důvěry: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho ukřižovaného? Byl vzkříšen… Jde před vámi do Galileje.“ Město Nazaret v srdci Galileje je místem, kde s námi Ježíš sdílel lidství, v obyčejném a jednoduchém životě. V období, které teď prožíváme, jsme zváni setkávat se se Vzkříšeným v prostém skrytém životě.

Dej nám, Pane, abychom vnímali ovoce života, které dozrává v tichu každodenního života.