TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 29. ZÁŘÍ

Ten, kdo přináší oheň

[…]

Ponesu s sebou žhavé uhlíky, abych všude zakládal ohniště. Ráno, když opustím svůj dům, zeptám se sám sebe: jaké bariéry dnes můj Pán Lásky zničí kvůli větší Lásce? Jaké dveře dnes otevřu neomezené Lásce? Jaký oheň dnes zapálím? Pro koho jej zapálím?

[…]

Ale jak se opovažuji snít o zapalování ohnišť, já, který mám v rukou jen své ubohé zelené a vlhké dřevo a pár dohasínajících uhlíků? Já, který nedělám ani dobré a obyčejné věci, jak mám dělat věci mimořádné?

Mé dítě, nezáleží na tom málu, co držíš ve svých rukou. Jde o to se s tímto málem ve svých rukou přiblížit ke skutečnému ohni, jedinému ohni, kterým je mé Srdce. Pak budou tvoje skomírající uhlíky oživeny a tvoje zelené dřevo vysušeno. Myslíš si, že nemůžeš dělat téměř nic; tohle ‚skoro nic‘, zkus je udělat mimořádným způsobem. Neříkám okázale. Soustřeď se na to nejobyčejnější, na nejmenší. Dělej obyčejné věci neobyčejným způsobem, tedy milováním – neobyčejnou láskou. Pak jiskra přeletí. Pak oheň „chytne“. Pak tě oheň zapálí. Pak začneš nést Oheň.

Láska bez hranic od Mnicha východní církve, Editions de Chevetogne, 1971, str. 92-94.


Přímluvy 29.9. 2022

Připravili naši bratři a sestry z Chartres (Francie)

1. Čas stvoření, který slaví několik křesťanských společenství po celém světě od 1. září (začátek liturgického roku pro pravoslavné církve), skončí 4. října (svátek sv. Františka z Assisi).

Pane, s pozváním, které nám bylo letos učiněno, abychom „naslouchali hlasu stvoření“, nám pomoz disponovat se k modlitbě a společně pečovat o náš společný domov. Ať praktikováním ekologické spirituality dokážeme v situacích zranitelnosti rozeznat jak sladkost, tak hořký pláč naší Země, stejně jako pláč našich utiskovaných bratrů a sester.

2. Synodalita zaujímá důležité místo v pravoslavné církvi a církvích reformace. K této dynamice se hlásí i katolická církev. Na této cestě transformace potřebujeme příspěvek různých křesťanských tradic. Na 13. října je v centru Sèvres v Paříži naplánováno setkání na téma: „Synodalita: jaké výzvy pro společenství církví?“

Modleme se, abychom byli stále poslušnější vůči Duchu svatému a abychom společně směřovali k tomu, aby naše církve tvořily společenství.

3. Ve farnosti Notre Dame des Peuples de Lucé vyžaduje přijímání různých kultur, různých generací, které tvoří farní komunitu, aby každý hledal a nacházel, jak přijímat a nechat se přijmout. V letošním roce jsou navrženy nové iniciativy, které lze zažít v rodině, a také kurz pro starší.

Kéž Duch svatý otevře volné pole, abychom mohli zvěstovat radostnou zvěst nejbližším i nejvzdálenějším. Kéž nás inspiruje ke sdělování radosti evangelia.