TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 3. ÚNORA 2022

Yedid nefesh, „Duší milovaný“

Tuto liturgickou báseň složil v 16. století rabi Elazar Azikri. Je zpívána během šabatu, mluví o intenzivní lásce, kterou máme cítit k Bohu. Každý ze 4 veršů má jako první jedno z písmen tetragramu, jména Božího, které nelze vyslovit.

Yod: Duší milovaný, Otče soucitu, přitáhni svého služebníka ke své vůli; Tvůj sluha bude spěchat jako jelen poklonit se před Tvým majestátem; Tvé přátelství k němu bude sladší než nejčistší med.

Hé: Zářící zdroji tohoto světa, moje duše je nemocná touhou po Tvé lásce. Prosím, můj Bože, uzdrav ji nyní tím, že jí ukážeš krásu své záře; pak bude posílena a uzdravena, aby Ti sloužila věčně.

Vav: O, Úctyhodný, nechť se probudí Tvé city, smiluj se nad svým synem, který Tě tolik miluje, protože v hloubi duše touží kontemplovat vznešenost Tvé moci! Prosím Tě, můj Bože, touho mé duše, nemeškej, nevyhýbej se mi.

Hé: Probuď se, blízký Příteli, vztyč nade mnou stánek svého pokoje. Probuď Zemi ke své oslavě, a budeme jásat, dáme průchod naší radosti! Pospěš si, milovaný, netrpělivě se chci s Tebou setkat. Dopřej mi, prosím, svoji něhu, tak jako za dřívějších časů.


Přímluvy 3.2. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“