TEXTY PRO MODLITBU Z 30. BŘEZNA

Modlitba za jednotu křesťanů

Paul Couturier

„Pane, pod nesnesitelnou tíhou tohoto utrpení rozdělených křesťanů mi selhává srdce. Věřím v Tebe, který jsi přemohl svět. Přirozeností lásky je vytvářet zoufalou důvěru v toho, koho milujeme. Moje důvěra v Tebe je bezmezná a oprávněná, protože jsi Všemohoucí. Vrhá mě do Tvého srdce, kde nacházím Tvou modlitbu: „Otče, ať jsou jedno, aby svět poznal, že jsi mě poslal!“ Otče, nechť jsou pohlceni v jednotě! Moje modlitba je moje jediná úleva. Kdy a jak vznikne jednota? Jaké překážky je třeba překonat? To je Tvoje věc. Má víra mi nemůže přikázat nic jiného, ​​než se s Tebou a v Tobě modlit, aby přišla Tvá jednota, ta, kterou jsi nikdy nepřestal chtít, o kterou usiluješ, kterou připravuješ, kterou bys od té doby realizoval už dávno, kdyby každý, včetně mě, měl křišťálově jasno v tom, co od stvoření má skrze křesťany stoupat k Tobě, a co od Tebe, opět skrze ně, má sestupovat do světa.

Tento vzorec modlitby je jednoduchý, loajální. Je to bod sbližování, kde ve znamení lásky mohou modlitby za jednotu všech pravých dětí Lásky, všech pravých křesťanů, i když jsou rozděleni, proudit společně v Srdci Kristově. … Vskutku, toto tempo modlitby v žádném případě nesmazává, nezmírňuje ani nezamlžuje četné dogmatické rozdíly, které poznamenaly odloučení. Všichni to velmi prožívají a moc dobře to vědí. To je důvod, proč každý zůstává stálý sám v sobě a upřímný k ostatním. Jednoduše, s velkým máchnutím křídel, tato modlitba letí přes všechny hranice a dává nám všem společně spočinout v Srdci našeho Krista.

Duchovní ekumenismus. Spisy otce Paula Couturiera. Prezentace a komentář Maurice Villaina. Předmluva S.B. Maximos IV. Casterman, Paříž, 1963, str. 146-147


Přímluvy 30.3. 2023

Připravili bratři a sestry z farnosti Saint Denys de la Chapelle (Paříž)

1. Ve dnech 12. až 15. března se v Římě z iniciativy komunity Taizé konalo přípravné setkání „Shromáždění Božího lidu“, které pozvalo mnoho ekumenických partnerů.

Pane, svěřujeme Ti iniciativu komunity Taizé, ekumenických komunit a hnutí s ní spojených: kéž je tento proces znamením jednoty a solidarity.

2. Po několik desetiletí byly některé farnosti v diecézích Francie a dalších zemí svěřovány Komunitě Chemin Neuf k poslání evangelizace mezi dětmi, mladými lidmi, dospělými i starými lidmi.

Pane, děkujeme Ti za tyto farnosti svěřené Komunitě Chemin Neuf, za jejich kulturní rozmanitost, a svěřujeme Ti je, aby Komunita Chemin Neuf a každý věřící společně mohli vyjádřit křesťanské povolání novými iniciativami.

3. „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.“ (1Kor 12,4-6)

Pane, děkujeme Ti za rozmanitost a plodnost různých míst formace v Komunitě Chemin Neuf. Kéž Tvůj Duch svatý pomáhá různým týmům, které ji mají na starosti, aby tato místa formace podporovala ekumenické povolání komunity po celém světě.