TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 31. BŘEZNA

Otevřít své srdce

Otec Michel Evdokimov

„Církev je jedna,“ říkal jeden ruský teolog v 19. století. Jedna, protože Kristovo tělo nelze dělit. Je tedy jedno tělo, ale je roztrhané, a celý svět, aniž by to věděl, trpí tímto zraněním. Navzdory teologický sporům, které jsou nevyhnutelné, a protože Bible po nás chce, abychom měli „rozumné srdce“, měli bychom najít cestu našeho společného srdce. Toto společné srdce projevil Kristus svojí smrtí z lásky ke všem lidem, a svým vzkříšením, které bylo vítězstvím nad silami temnoty. Cožpak „otevřít své srdce“ neznamená vstoupit do společenství se všemi učedníky Krista, možná dokonce i s věřícími všech náboženství, nebo se všemi lidmi, aby mohly být uzdraveny rány z rozdělení, kterým svět tolik trpí?

Úryvek z: Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, str. 151


Přímluvy 31.3. 2022

Připravili bratři a sestry z Nantes ve Francii

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Nantes a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Asi padesát lidí všech věkových kategorií a všech situací v současné době navštěvuje kurz Alfa, který probíhá v rámci farnosti St Donatien, St François de Sales a Sainte Elisabeth v Nantes, která byla nedávno svěřena Komunitě Chemin Neuf. Chválíme Tě, Pane, za tuto krásnou cestu, kterou jsme přijali od našich anglikánských bratří, a chválíme Tě za všechny životy proměněné setkáním s Ježíšem Kristem.

Svěřujeme Ti, Pane, účastníky tohoto kurzu a všech kurzů Alfa, které právě probíhají ve farnostech, ve vězeních, na univerzitách nebo na pracovištích, aby jejich vztah s Tebou rostl a aby mohli letos přivítat velikonoční milost zcela novým způsobem.

2/ K jedné a té samé modlitbě se v pátek 4. března 2022 sešly pravoslavná církev, katolická církev, sjednocená protestantská církev a evangelikální církve z departmentu Loire-Atlantique, aby se společně modlily za mír. Tato modlitba byla organizována novou iniciativou „Ekumenická spolupráce“, která byla založena na výzvu biskupa z Nantes, Mgr. Percerou. Sdružuje komunity a hnutí, která mají povolání ke křesťanské jednotě.

Pane, svěřujeme Ti práci této skupiny, jejich diskuse a jejich touhu pravidelně se společně modlit. Kéž Duch svatý posílí bratrství mezi všemi přítomnými církvemi a osvítí je pro iniciativy, které budou navrhovat v diecézi Nantes.

3/ Rada křesťanských církví ve Francii (CECEF) vydala 24. února výzvu k míru na Ukrajině. Vyzývá všechny církve, aby prokázaly svou konkrétní solidaritu s postiženým obyvatelstvem a aby se modlily za mír a okamžité ukončení konfliktu, inspirovány slovy svatého Pavla: „Je to skutečně Kristus, kdo je náš pokoj: co bylo rozdělené, spojil v jedno. Ve svém těle zničil zeď rozdělení: nenávist. (Ef. 2,14)

Pane, dej svůj pokoj oběma národům Ruska a Ukrajiny. Svěřujeme Ti politické a náboženské vůdce těchto dvou zemí, aby vyslyšeli prosby svých národů a vybrali si cestu míru. Pomoz nám přinášet útěchu těm, kteří trpí, a zakořeňuj nás v modlitbě s obnoveným zápalem, aby násilí mezi těmito dvěma národy ustalo a mír zvítězil.