TEXTY PRO MODLITBU ZE 4. DUBNA 2024

Úryvek z knihy „Srdce Tóry“

„Srdce Tóry“ je sbírka esejů newyorského rabína Shai Helda, teologa a spoluzakladatele Hadar Institute v New Yorku, ve které komentuje týdenní čtení Tóry.

Začátek knihy Be-midbar (začátek Knihy Numeri) není nijak zvlášť fascinující. Bůh nařídí Mošemu (Mojžíšovi), aby provedl sčítání lidí, a Moše se pustí do práce. Poté jsou výsledky sčítání prezentovány s výjimečnou úrovní detailů. (…)

Proč tak pomalé, plíživé tempo? Proč toto evidentně náročné procesí napříč izraelskými kmeny? Mnoho židovských vykladačů navrhlo, že ačkoli se první kapitola Be-midbar může na první pohled zdát nudná, ve skutečnosti vyjadřuje jednu ze základních pravd židovské teologie a etiky: na jednotlivcích záleží.

Jedním z nejzákladnějších tvrzení židovské teologie je víra, že nás Bůh miluje. (…) Bůh nás nemiluje pro naše činy, ale prostě proto, že jsme tím, čím jsme: lidskými bytostmi stvořenými k obrazu Božímu.

Judaismus však jde mnohem dále: židovské zdroje jasně říkají, že Bůh miluje lidské bytosti ne jako anonymní členy privilegovaného druhu, ale jako jednotlivce. Bůh nás miluje v naší individualitě a jedinečnosti. Mišna učí: „Adam byl stvořen jednotlivě… aby hlásal velikost Požehnaného Svatého, protože člověk označuje mnoho částí jednou pečetí a všechny jsou stejné, ale Král králů, Požehnaný, označil celé lidstvo pečetí prvního člověka, a přesto žádný není jako druhý“ (Sanhedrin 4:5).

Poselství Mišny je ohromující: nikdy předtím v historii vesmíru neexistovala žádná lidská bytost jako ty a nikdy v historii vesmíru už nebude lidská bytost jako ty. Tato úžasná skutečnost přispívá k božské slávě.

Rabbi Shai Held , The Heart of Torah, Volume 2: Essays on the Weekly Torah Portion: Leviticus, Numbers, and Deuteronomy (Volume 2), Jewish Publicaton Society, Sep 1, 2017.


Přímluvy 4.4. 2024

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“