TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 6. KVĚTNA
Připravili bratři a sestry z opatství Hautecombe, Francie

Komunita a ne uniformita

Eberhard Arnold

Během velikonoční doby vám ke čtení nabízíme různé moderní duchovní autory. Eberhard Arnold (1883-1935), německý luteránský teolog, se svojí ženou Emmy založili komunitu „Bruderhof“.

Jenom ti z nás, kdo mají otevřené, upřímné a rozhodné srdce, dokážou být jednoznační ve svých přesvědčeních. Nikdy jim nepřipadá znepokojující, když se setkávají s lidmi, kteří mají jiné přesvědčení, než je to jejich. Věříme, že skrze Ducha, který z nás nepochází a přesahuje nás, budeme moci najít pravdu ve svobodné diskusi. Ať je různorodost našich myšlenek jakákoliv, všechny nás sjednotí nejvyšší pravda. Každý přijde se svým dosavadním přesvědčením, přinese, co v něm bylo správné, a najde to v této pravdě. Čím různější budou naše výchozí pozice, tím plodnější bude tato diverzita. Jednoty nelze dosáhnout donucováním. Pouze Duch svatý se svojí mocí vnitřního přesvědčování vede lidi od svobody názorů ke skutečné jednotě.

Eberhard Arnold, God’s Revolution, The Plough Publishing House 1997, str. 38.

Přímluvy 6.5. 2021

Připravili bratři a sestry z opatství Hautecombe, Francie

Toto léto se má v Taizé uskutečnit přátelské setkání mezi mladými křesťany a muslimy, s tématem „Společně jednat pro bratrství mezi lidmi a pro záchranu Stvoření“. Kromě sdílení každodenního života s bratry z Taizé se uskuteční setkání a ateliéry, pro podporu vzájemného poznání mezi křesťany a muslimy.

Pane, chválíme Tě za existenci této iniciativy. Veď přípravy této události a připravuj i srdce těch, kteří se jí zúčastní.

Anglikánská církev v Lyonu, Trinity Church, podobně jako mnoho dalších církví, se stále nemůže scházet k bohoslužbám. Další kostely musí omezovat kapacitu, kvůli čemuž se mnoho věřících nemůže bohoslužeb účastnit.

Pane, svěřujeme Ti všechny, kdo trpí tím, že se už dlouho nemohou scházet a modlit se spolu se svým společenstvím. Dej jim milost, aby mohli čerpat jiným způsobem, a aby v Tobě nalézali naději a radost.

V opatství Hautecombe se v těchto dnech konají velká třicetidenní duchovní cvičení. Mezi účastníky jsou otcové a matky rodin, mladí lidé, kteří letos absolvují formaci, členové Komunity Chemin Neuf, lidé různých národností a vyznání.

Pane, děkujeme Ti za to, že jsi každého z nich přivedl, aby prožíval tento čas s Tebou. Ať je Tvůj Duch dále vede svojí silou a jemností.