TEXTY PRO MODLITBU Z 8. PROSINCE

Doufat ve věčný život

Doufat, to je něco velmi konkrétního: znamená to věřit, že Bůh nás činí schopnými konat věčné skutky. Že když milujeme, tato láska není jen krásný pocit v přílivu absurdity odsouzené k smrti, ale okno, které otevíráme do věčnosti. Protože tyto věčné činy, tyto skutky, které můžeme dělat a jejichž ovoce je věčné, jsou samozřejmě skutky lásky, jediné, které se počítají. Jsou to ony, kdo již v našem světě budují věčnost, království Boží.
[…]
Doufat, to v praxi neznamená jen věřit, že jsme schopni věčnosti: znamená to žít tak, že dáváme přednost věčnosti před zbytkem, stavíme věčné na první místo, před naléhavé, nade vše ostatní, co se nám momentálně zdá tak důležité. Doufat znamená souhlasit s přijetím pohledu věčnosti: ne chladného a vzdáleného pohledu, ale naopak pohledu lásky. Jak by se změnily naše životy, kdybychom dokázali seřadit naše priority podle významu našich činů pro věčnost: ctižádostivost, touha vydělávat peníze, touha po uznání by se velmi rychle ocitly na konci seznamu. Zjistili bychom, že upéct dort pro osamělého souseda, kterému to udělá radost, buduje věčnost mnohem víc, než odpovídající váha mouky, vajec a cukru.

Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance, Adrien CANDIARD, Editions du Cerf, Paris, 2016, pp. 72-74


Přímluvy 8.12. 2022

Připravili bratři a sestry z Marseille

1 – V Marseille se minulý týden sešli delegáti pro ekumenismus různých církví regionu Provence-Alpes-Cote d’Azur.

Prosíme tě, Pane, aby tato setkání mezi vedoucími byla podporována a oživována navazujícími bratrskými setkáními mezi křesťany různých denominací.

2 – Nedělní bohoslužbou, vysílanou na francouzské televizi France 2 v neděli 22. ledna 2023 bude ekumenická liturgie z řeckého pravoslavného kostela svatého Ireneje v Marseille.

Svěřujeme ti, Pane, přípravy této slavnosti s pravoslavnými církvemi a všemi východními církvemi přítomnými v Marseille. Kéž jsou příležitostí k opětovnému navázání pout bratrství a blízkosti mezi námi.

3 – Loni 30. listopadu, na svátek apoštola Ondřeje, patrona Konstantinopolského ekumenického patriarchátu, papež František napsal dopis patriarchovi Bartolomějovi, ve kterém připomíná potřebu obnovit „společenství mezi všemi věřícími v Ježíše Krista“. Vítá také pokrok, kterého v tomto směru dosáhla katolická církev a ekumenický patriarchát.

Děkujeme ti, Pane, za práci konanou spolu s pravoslavnou církví pro obecné dobro. Veď i dál kroky těch, kteří společně pracují na ochraně stvoření, na obhajobě důstojnosti každého člověka, v boji proti moderním formám otroctví a v prosazování míru.