TEXTY PRO MODLITBU Z 9. BŘEZNA

Modlitba: kosmická síla

Modlitba nás začleňuje do vesmíru.

Modlitba nás začleňuje do Trojice.

Modlitba nás začleňuje do tvůrčího aktu.

Jsme zahrnuti do tohoto aktu stvoření, zahrnuti důvěrou, kterou do nás Bůh od věčnosti vložil, důvěrou, že mu vrátíme násobek jeho stvoření ve zpětném proudění lásky, naší lásky. Prostřednictvím naší modlitby může něco ve stvoření pokročit nebo selhat. Částečně držíme úspěch či neúspěch stvoření ve vlastních rukou. Opravdu nás stvořil „k obrazu svému“. Modlitba je tedy kosmická síla. Mění, upravuje vzhled kosmu, pomáhá uspořádat chaos v kosmu. Bůh-Trojice tak chce jednat skrze nás, tvořit s námi; v nás může začít jednota násobku. Volá nás, abychom byli dělníky, a při tom je v nás; Kristus je v nás a působí tam skrze Ducha svatého, jsme povoláni pracovat pro dovršení všeho v Kristově plnosti božství.

Duchovní ekumenismus. Spisy otce Paula Couturiera. Prezentace a komentář Maurice Villaina. Předmluva S.B. Maximos IV. Casterman, Paříž, 1963, str. 172


Přímluvy 9.3. 2023

Připravili bratři a sestry z opatství Dombes (Francie)

1. Světový den modliteb žen, zahájený v roce 1887 ve Spojených státech, je dnes celosvětovým ekumenickým procesem, kterého se účastní více než 120 zemí. Letos jsou to ženy z Tchaj-wanu, které zvou na tuto ekumenickou slavnost. Ve francouzském Bourg en Bresse bylo 4. března uspořádáno setkání evangelické církve „Pierres Vivantes“ za účasti Sjednocené protestantské církve Francie a Římskokatolické církve.

Pane, svěřujeme ti toto hnutí modlitby, rozvíjející místo žen ve světě a v církvi. Kéž přináší ovoce jednoty. Ať rozhovory, které umožňuje, dávají vzniknout ekumenickým přátelstvím.

2. V Opatství Dombes již několik let vítáme mladé „workaway“, mladé lidi, kteří přijíždějí na službu během prázdnin nebo pauz. Pocházejí ze všech kontinentů, někteří nejsou věřící, jiní jsou z různých křesťanských denominací. Pobyt v opatství je pro ně často příležitostí k objevení jiné církve a společné modlitby.

Pane, prosíme tě, dovol bratřím a sestrám z opatství, aby byli svědky jednoty tvého těla, aby ve svém každodenním životě žili ekumenicky. Modlíme se za tyto mladé lidi, kteří tě hledají, aby jejich pobyt v Dombes přinesl duchovní plody, které je k tobě přivedou.

3. Tento týden si Židé připomněli královnu Ester u příležitosti svátku Purim. V pondělí se postili jako Ester, než se představila Ahasverovi, a v úterý nebo ve středu s radostí oslavovali vítězství nad těmi, kteří chtěli vyhladit lid jako Haman.

Pane, prosíme tě, aby byl překonán antisemitismus, který je stále velmi živý na tolika místech na světě, a aby radost z poznání tebe byla větší.

4. Dne 11. října 2022, aby demonstroval jednotu katolické církve ve své diecézi, biskup z Belley-Ars, Monsignore Pascal Roland, vyzval všechny kněze své diecéze k provedení liturgické reformy požadované papežem Františkem v motu proprio Traditionis custodes.

Biskup vyzývá: „Hrozí, že nás rozdělí subjektivismus, individualismus a konzumismus, zatímco je naléhavé hlásat radostnou zvěst vydáváním svědectví o bratrském společenství.“

Pane, svěřujeme ti tuto diecézi a různé situace katolické církve v ní. Dej každému milost modlit se za jednotu křesťanů a sílu stát se tvůrcem této jednoty.