TEXTY PRO MODLITBU Z 9. ÚNORA

Ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil

V průběhu dějin byli Kristovi následovníci rozdělení, odloučení, a dokonce proti sobě bojovali. V Nantes jsme si 24. srpna připomněli 450. výročí masakrů bartolomějské noci. Byla to příležitost uznat náš hřích a požádat o odpuštění, ale také poděkovat za tuto krásnou cestu dialogu, která se otevřela od počátku 20. století, zejména od 2. vatikánského koncilu. Díky němu se mezi církvemi otevřely cesty znovuobjevené jednoty.

Jsme, pravda, stále na cestě, zdá se, že nepostupujeme příliš rychle… Ale přesto postupujeme a nyní víme, že ekumenismus není hledáním nejmenšího společného jmenovatele, ani podřízení se navzájem.

Ekumenismus je společenství mezi našimi církvemi, které umožňuje uznání druhého jako daru, spíš než jako konkurenta.

Je to přijímání druhého jako pozvání k prohloubení vlastní víry ve světle víry toho druhého, ve stejném vyznávání Jména Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.

Je to bratrství s druhými na staveništích našeho světa, kde by měli být Kristovi učedníci: jsou to místa, kde se buduje solidarita a pokoj, místa dialogu, smysluplného horizontu, který našim současníkům tak krutě chybí, všechna tato místa, kde Kristus jednal a která umožnila zrození lidu Naděje v závanu Ducha.

Úryvek z pastoračního listu, který napsal Monsignore Laurent Percerou, biskup z Nantes, listopad 2022


Přímluvy 9.2. 2023

Připravili bratři a sestry z opatství Melleray (Francie)

1. Loni 21. ledna během Týdne modliteb za jednotu zorganizovala farnost Sainte-Marie de Belle-Beille v Angers ekumenickou slavnost. Toto setkání však přerušili mladí tradicionalističtí katolíci, kteří se postavili proti němu zpěvem „Zdrávas Maria“.

Pane, svěřujeme ti různé církve v Angers a jednotu mezi nimi. Svěřujeme ti také těchto patnáct mladých lidí: požehnej jim a uklidni jejich srdce.

2. Biskup z Nantes, Monsignore Percerou, přijel navštívit novice komunity Chemin Neuf v Melleray, aby se s nimi podělil o své svědectví. Jmenoval několik solidárních prací, které diecéze Nantes provádí ve spolupráci s místními církvemi různých denominací.

Pane, svěřujeme ti každou z těchto církví a jejich společné projekty sociální spravedlnosti. Žehnej jim a pošli svého Ducha svatého, aby je vedl.

3. „Ach, jak milé a sladké je, když bratři spolu přebývají“ (Ž 132).

Pane, sešli svého Svatého Ducha do našich srdcí: ať nás rozpálí touhou překonat vše, co nás odděluje jeden od druhého; kéž otevře oči našeho srdce, abychom mohli uznat, že jsme jedno v Kristu, přes naše vlastní zranění.