TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 11. BŘEZNA
Připravili bratři a sestry z Lambeth Palace v Londýně

Pošetilý člověk

Martin Luther King

V tomto postním období vám nabízíme meditovat nad texty Martina Luthera Kinga, baptistického pastora.

„Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ – podle 12. kapitoly Lukášova evangelia.

Tento bohatý muž byl pošetilý, protože si nebyl vědom své závislosti na druhých. Je obětí rakovinného bujení, kterým je sobectví, a tak nevidí, že soukromé bohatství je vždycky produktem obecného bohatství. Mluví, jako kdyby sám obdělával pole a stavěl sýpky. Neuvědomuje si, že je dědicem velkého pokladu myšlenek a práce, který vytvářeli ti, kdo jsou již mrtví i ti, kdo žijí. Když si nějaký jednotlivec nebo národ neuvědomuje tuto vzájemnou provázanost, projeví se to tragickým bláznovstvím.

Toto všechno nám odhaluje důležitou pravdu o vzájemné závislosti mezi lidmi a mezi národy. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý z nás je navěky dlužníkem. Jsme věční dlužníci vůči neznámým mužům a ženám. Nemůžeme ani posnídat, aniž bychom se nestali závislými na víc než polovině světa. Když ráno vstáváme a jdeme do sprchy, tam použijeme žínku, kterou nám dodal někdo z ostrovů v Pacifiku. Namydlíme se mýdlem, které pro nás vyrobil někdo ve Francii. Ručník pro nás utkal někdo v Turecku. U stolu vypijeme kávu, kterou pro nás vypěstoval někdo v Jižní Americe, čaj zase někdo v Číně nebo kakao je od nějakého Afričana. Než se vypravíme do práce, už jsme dlužní víc než polovině světa. Naprosto reálně jsme celý náš život ve vzájemném vztahu s druhými. Všichni lidé jsou zahrnuti v síti vzájemnosti, vtaženi do společného osudu. Všechno, co přímo postihne jednoho, postihne nepřímo i ostatní. Nikdy nemůžu být tím, čím mám být, aniž byste vy nebyli tím, čím máte být vy, a vy nemůžete nikdy být těmi, kterými máte být, aniž bych já nebyl tím, kým mám být.

Ježíš nazval bohatého muž bláznem, protože si neuvědomoval svoji závislost na Bohu. Mluvil, jako by řídil roční období a dával půdě plodnost, ovládal východ a západ slunce a spouštěl déšť a rosu. Nevědomky sám sebe považoval za Stvořitele, a ne za obyčejné stvoření.

Úryvek z knihy M. L. Kinga Strength to Love

Přímluvy 11.3. 2021

Připravili bratři a sestry z Lambeth Palace v Londýně

Pane, vzdáváme Ti díky za mladé lidi z Komunity sv. Anselma, kteří se v Lambeth Palace účastní sedmiměsíční formace. Buď chválen za země a církve, ze kterých pocházejí, a za jejich společnou touhu následovat Krista a sloužit mu ve světě. Ať pouta, vzniklá dnes mezi těmito mladými, jsou kvasem jednoty pro zítřek.

Pane, svěřujeme Ti práci skupiny Churches Together, ekumenické instituce ze Spojeného Království, která podporuje a povzbuzuje spolupráci mezi různými denominacemi, působícími v zemi. Ať je Tvůj Duch vede k neustále se obnovující kreativitě v práci pro jednotu.

Pane, vzdáváme Ti díky za naše bratry a sestry z Anglikánského společenství a jejich přítomnost ve světě. Svěřujeme ti Lambethskou konferenci 2022 se všemi výzvami evangelizace a jednoty, které před ní stojí. Ať Tvůj Duch rozlišování osvětluje a vede biskupy a arcibiskupa z Canterbury, Justina Welbyho, v práci na přípravě této konference.