„JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

Podmínky exercicií

Exercicie jsou dobou intenzívní modlitby opírající se o Boží slovo, prožívané ve zvláštních podmínkách: v odloučenosti od záležitostí všedního života, v úplném vnějším i vnitřním ztišení a v kontaktu se zkušeným duchovním doprovázejícím.

Podstata exercicií– naslouchání Božímu slovu

Důležitou podmínkou je upřímná touha prožít exercicie z duchovních pohnutek. Nelze je primárně považovat za způsob sebepoznání nebo vylepšení vlastního psychického rozpoložení. Podstatou exercicií je naslouchání Božímu slovu. I když poskytují i sebepoznání a vedou k lepšímu vnitřnímu pocitu, jedná se o plody uspořádání vlastního života v duchovní rovině. Často tak exercicie umožňují i lepší „fungování“ v oblasti citů a psychiky vůbec.

Chcete-li tedy

pak jsou exercicie právě pro vás!


Obsah exercicií tvoří

Exercicie svatého Ignáce prožily za 450 let již miliony lidí na celém světě. Ignácovým přáním bylo, aby prožití exercicií vedlo k plnějšímu životu.

Exercicie jsou považovány za Ignácův největší dar světu.