„JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

ZKUŠENOST SV. IGNÁCE Z LOYOLY

Ignác se narodil v roce 1491 do rodiny španělské baskické šlechty. U dvora se vyučil pážetem a postupně se věnoval profesi zbrojnoše. Později o sobě řekl, že jeho život byl tehdy „zasvěcen marnostem světa“. Během obrany Pamplony mu dělová koule poranila nohu. Několik měsíců byl imobilizován a během dlouhé rekonvalescence mohl pouze číst. Ignác střídal zbožné čtení a rytířské snění; když se věnoval četbě Kristova života nebo sbírky životů svatých, popadala ho silná touha napodobovat je ke slávě Boží. Napadaly ho však i světské myšlenky. Potom si všiml, že čtení o světských skutcích mu přináší pomíjivou radost, která ho poté zanechává nespokojeného, ​​zatímco myšlenky na napodobování Krista ho zanechávají v trvalé, hluboké a radostné útěše. Objevuje to, co bude nazývat vnitřními hnutími nebo pohyby duše, jak nás vede dobrý nebo zlý duch. Tak se rodí duchovní zkušenost Ignáce z Loyoly.
Jakmile se uzdravil, uprchl z rodinného hradu hledat Boha ještě hlouběji, o samotě. Jeskyně u Manresy, kde žil několik měsíců žít jako poustevník, se stala místem velmi silného duchovního zážitku. Ignác zapisuje všechny své zkušenosti do sešitu a znovu se k nim vrací, aby viděl, jak ho Bůh vede.
Od té doby Ignác nikdy nepřestal zdokonalovat své rozlišování duchů, svůj způsob modlitby a meditace, ohlížet se za svojí minulostí, aby lépe přizpůsobil svůj život Kristu. Z jeho zkušenosti se zrodí Duchovní cvičení.
Ignácovým cílem v exerciciích je pomoci jejich účastníkům prohloubit vztah s Kristem, „aby ho lépe milovali a lépe ho následovali“ (DC, č. 104) a postupovali na cestě vnitřní svobody.

Tímto výrazem Duchovní cvičení se rozumí jakýkoli způsob zpytování svědomí, meditace, rozjímání, modlitby nahlas i v duchu a jiných duchovních činností… Stejně jako procházka, chůze a běh jsou tělesná cvičení, tak se duchovními cvičení nazývají jakékoli způsoby přípravy a dispozice duše, aby ze sebe odstranila všechny neuspořádané touhy, a poté, co se jich zbavila, aby hledala a nacházela božskou vůli v uspořádání svého života s výhledem na spásu své duše.

Duchovní cvičení §1