Minulá nabídka

Čtyřdenní duchovní cvičení v tichu s cílem ohlédnout se za svojí minulostí ve světle Ducha svatého

POPIS

ANAMNÉZA – duchovní cvičení v tichu

Bůh s lidmi komunikuje

Spiritualita Komunity Chemin Neuf má kořeny v ignaciánské tradici a v charismatické obnově. Z obou těchto kořenů vyplývá přesvědčení, že Bůh může s lidmi mluvit přímo a překvapivě osobním způsobem. Klíčem je uvěřit, že Bůh s námi prostřednictvím důvěrných zkušeností komunikuje.

Anamnéza – čtyřdenní duchovní cvičení

Na základě tohoto přesvědčení nabízí Komunita Chemin Neuf vedle ignaciánských týdenních exercicií také čtyřdenní duchovní cvičení zvaná anamnéza. Název těchto cvičení je inspirován lékařstvím. Anamnéza (slovo pochází z řečtiny a znamená rozpomínání, vzpomenutí) je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti.

Tak jako v případě zdravotních problémů vyhledáme lékaře, tak v případě například problematických vztahů, mimořádných událostí v životě, tíživých období života atd. mohou být problémy duchovní povahy. Toužíme svěřit vše Bohu, aby uzdravil v našem životě to, co nás trápí, abychom mohli žít v radosti a svobodě Božích dětí.

Na cestě k tomuto cíli je ovšem třeba provést „anamnézu“ – podívat se zpět na svůj život. Je třeba mít odvahu otevřít prožívané těžkosti a problémy, poničené vztahy aj. a vystavit se Božímu světlu, světlu Ducha Svatého.

To vše se děje (stejně jako při exerciciích) v časech:

 • osobní modlitby s nasloucháním Božímu slovu;
 • společné modlitby;
 • přednášek;
 • každodenního osobního duchovního doprovázení.

Přejeme vám odvahu vstoupit na tuto cestu. I zde ale platí: Pravda vás osvobodí.

INFORMACE

 • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)
 • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce (včetně ubytování v našem tuchoměřickém klášteře)
 • vzhledem k intenzitě těchto duchovních cvičení, velmi doporučujeme před duchovními cvičeními Anamnéza absolvovat (nebo v mít v minulosti absolvované) klasické duchovní cvičení podle sv. Ignáce s Komunitou Chemin Neuf
 • součástí duchovních cvičení jsou:
  • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
  • společná modlitba,
  • přednášky,
  • každodenní osobní duchovní doprovázení.
 • vzhledem ke specifickému zaměření Anamnézy je důležité, abyste nám spolu s přihláškou zaslali ještě tzv. motivační dopis, inspiraci k jeho sepsání vám dáváme zde:
 • motivační dopis se dostává do rukou osoby odpovědné za sekretariát Anamnézy, odpovědnému Anamnézy a teprve před začátkem cviční osobě, která Vás bude doprovázet
 • jestli je pro Vás motivační dopis překážkou Vaší účasti, je možné domluvit osobní (nebo zoom) rozhovor s osobou odpovědnou za Anamnézu (prosíme nenechávejte to na poslední chvíli)

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je: 4000,- až 5000,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

Vaši přihlášku pokládáme za závaznou, zaplacením nevratné zálohy 1000 Kč (odečte ze z příspěvku za cvičení) na účet Komunity 2700993145/2010, variabilní symbol: 2024050610, do textu prosím uveďte: jméno a příjmení.

Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních! V případě potřeby nás kontaktujte.