Uznání podle církevního
a občanského práva

I. Kanonický status

20. dubna 1984 byla Komunita Chemin Neuf potvrzena kardinálem Albertem Decourtray, arcibiskupem v Lyonu, jako Veřejné sdružení laiků.

24. června 1992 byl kardinálem Albertem Decourtray, arcibiskupem v Lyonu, potvrzen Institut Chemin Neuf pro kněze a řeholníky jakožto řeholní institut diecézního práva pro kleriky.

14. září 2009, kardinál Franc Rodé, prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života v Římě, uznal Institut Chemin Neuf jakožto řeholní institut papežského práva.

Mateřským klášterem je Opatství Hautecombe, 73310 Saint Pierre de Curtille, Francie. K otevírání nových domů Veřejného sdružení laiků nebo Řeholního institutu dochází, v souladu s kanonickým právem, po souhlasu místního biskupa.

II . Občanskoprávní status

Komunita Chemin Neuf se v zemích, kde je přítomná, snaží získat právní status. Druh tohoto postavení se liší zemi od země podle místních zákonů.

Například ve Francii je Komunita kongregací, právně uznanou dekretem Ministerstva vnitra z 23. července 1993, publikovaného 30. července 1993. Její oficiální sídlo je 49, Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon, Francie.

Opatství Hautecombe je nadace se statutem právnické osoby, založená 7. srpna 1826 králem Charlesem Felixem. Generální představený Institutu je zároveň předsedou Rady nadace, složené z řeholníků Institutu Chemin Neuf.