Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu

a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).