TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ S KOMUNITOU CHEMIN NEUF

Stejně jako každý rok se (na severní polokouli) koná od 18. do 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

« Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit » (Mt 2,2) 

Toto je téma, které bylo zvoleno pro letošní týden modliteb za jednotu.

Máme jej přijmout jako opravdový kairos, čas vyvolený Bohem pro to, aby jeho lid prožil přelom.

Abychom to mohli lépe prožít, spolu s ekumenickým týmem Komunity Chemin Neuf jsme se rozhodli vydat se objevovat velkou rodinu Církví: Východní církve, Pravoslavné církve, Katolickou církev, Reformované církve, Evangelikální církve a Letniční církve.

Jaká je historie této rodiny Církví? Kde dnes působí? Jakou mají strukturu? Jaké jsou jejich poklady? Které známé osobnosti utvářely jejich historii?

Po tomto přehledu budete moci objevit také svědectví těch, kdo pracují pro jednotu: smíšených manželských párů, teologů, bratrů a sester ve službě jiným Církvím, misionářů smíření. Každý pochází z jiné země a jiné církve.


Upoutávka na Týden modliteb

Program Týdne

Každý den, od 18. do 25. ledna, 

  • 18. ledna: úvodní video
  • Následující dny: 2 krátká videa (3-5 minut): představení jedné Církve a svědectví

Videa mají titulky v různých jazycích, včetně češtiny. Bude je možno najít na stránce přímých přenosů a na YouTube kanále  Komunity. Zde budou přidávány odkazy, jakmile budou videa zveřejněna:


1. den – 18. ledna 
Prezentace – Blandine Lagrut 
„Shromáždění křesťané tvoří Církev Ježíše Krista“
Vydejme se společně vstříc křesťanům různých vyznání.
Církev je událost, dobrodružství, do kterého nás Bůh chce uvést. 
Tím lépe bude, když se připravíme!
2. den – 19. ledna
2. den – 19. ledna
Přednáška Mariam Tadros, která nás zavede k poznávání svojí církve: Pravoslavné Koptské Církve. Dodnes tato církev čelí pronásledování. Svědectví naplněné silou a nadějí!Svědectví otce Joe Naima, Libanonce, z Maronitské Církve. Její liturgie vychází z velmi staré tradice, slyšíme v ní modlitby v syrštině, jazyce příbuzném aramejštině… která byla jazykem samotného Ježíše!
3. den – 20. ledna
3. den – 20. ledna
Přednáška Ludmily Mampouya nám poskytne několik klíčů k pochopení pravoslavné tradice: společné body mezi různými církvemi, různé významy slova „ortodoxie“, základní cíl křesťanského života podle Serafima ze Sarova.Svoje svědectví nám poví Katia Kaleta, pravoslavná Ruska, která je již 10 let vdaná za polského katolíka. Jak jejich dvě různé tradice podporují a obohacují jejich „Ano“, které si navzájem dali? 
4. den  – 21. ledna
4. den – 21. ledna
Přednáška o katolické církvi od Ryana Rabathalyho, kněze z Komunity. O katolících v Americe, o dalších ritech, které kromě toho latinského existují, a o světové Synodě, která začala v říjnu.Svědectví Agnès Vanhems: sdílí se o své nezapomenutelné zkušenosti z Komunity sv. Anselma v Lambeth Palace, sídle primase Anglikánského společenství Justina Welbyho.
Jak se modlíš?
Jak žiješ? 
5. den – 22. ledna
 
5. den – 22. ledna
Přednáška Kingy Lakatos o důležitých prvcích reformovaných církví: Kalvín, Zwingli, Heidelberg, svoboda svědomí před Bohem, samospráva a organizace církevních obcí. Svědectví Olivera Matriho o hudebních stylech, používaných v církvích: klasika nebo pop? Varhany nebo kytara? Podělí se s námi o to, jak objevil večery chval v anglikánsko-evangelikálním prostředí.
6. den – 23. ledna
6. den – 23. ledna
Přednáška Bena Lewise o Anglikánském společenství
Čas duchovní formace… 
Svědectví Hannah Spiersanglikánské sestry žijící v Opatství Hautecombe, která se rozhodla dát svůj život pro jednotu Církve. 
7. den – 24. ledna
7. den – 24. ledna
Přednáška Henrike o baptistických církvích. 
Když se řekne „baptistická církev“, co vás jako první napadne? Co třeba… křest?
Svědectví Estelle Randria, členky evangelikální baptistické církve. Řekne nám něco o tom, jak pro ni začalo ekumenické dobrodružství.
8. den – 25. ledna 
8. den – 25. ledna
Přednáška Piotra Nowaka, teologa a pastora Letniční církve.
Letniční hnutí? Křest v Duchu svatém? Prorocká charizmata? 
Svědectví Bettiny Peter, luterské sestry v Komunitě Chemin Neuf. Podělí se s námi o poklad, který dostala od církví, kde se odvažují modlit za konkrétní fyzická uzdravení.

…a další nabídky:

Program modliteb za jednotu křesťanů najdete na https://www.oikoumene.org/ (anglicky, německy, francouzsky a španělsky), v češtině pak na Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022 (ekumenickarada.cz)