Zažij společenství mladých

POPIS

I v klášteře může být legrace!

bude upřesněno

PROGRAM

Bude upřesněno

INFORMACE / DOPRAVA

Autobusem č.312 ze stanice metra Bořislavka; vystupte na stanici Tuchoměřice-zámek (hned vedle kláštera), případně Tuchoměřice-obecní úřad (cca 10 minut pěšky).

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je v rozmezí od 500 do 800 Kč / osoba / víkend. Zvýšením svého příspěvku pomůžete mladým, kteří nemohou víkend zaplatit. Nechceme, aby nedostatek financí znemožnil někomu příjezd na akci. V takovém případě se s námi spojte předem. Děkujeme. (604228814)

V rodině žít nebo to jednoduše přežít?

POPIS

I v klášteře může být legrace!

PROGRAM

Na víkendovce budeme mluvit o rodině – o rodičích a sourozencích. Často se velká legrace a smích ve chvilce promění v zápolení. Zamýšlel to tak Pán, abychom stále soupeřili anebo je to tak, že každá rodina prožívá své krásné chvíle, ale občas i boj?

INFORMACE / DOPRAVA

Autobusem č.312 ze stanice metra Bořislavka; vystupte na stanici Tuchoměřice-zámek (hned vedle kláštera), případně Tuchoměřice-obecní úřad (cca 10 minut pěšky).

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je v rozmezí od 500 do 800 Kč / osoba / víkend. Zvýšením svého příspěvku pomůžete mladým, kteří nemohou víkend zaplatit. Nechceme, aby nedostatek financí znemožnil někomu příjezd na akci. V takovém případě se s námi spojte předem. Děkujeme. (604228814)

Čtyřdenní duchovní cvičení v tichu s cílem ohlédnout se za svojí minulostí ve světle Ducha svatého

POPIS

ANAMNÉZA – duchovní cvičení v tichu

Bůh s lidmi komunikuje

Spiritualita Komunity Chemin Neuf má kořeny v ignaciánské tradici a v charismatické obnově. Z obou těchto kořenů vyplývá přesvědčení, že Bůh může s lidmi mluvit přímo a překvapivě osobním způsobem. Klíčem je uvěřit, že Bůh s námi prostřednictvím důvěrných zkušeností komunikuje.

Anamnéza – čtyřdenní duchovní cvičení

Na základě tohoto přesvědčení nabízí Komunita Chemin Neuf vedle ignaciánských týdenních exercicií také čtyřdenní duchovní cvičení zvaná anamnéza. Název těchto cvičení je inspirován lékařstvím. Anamnéza (slovo pochází z řečtiny a znamená rozpomínání, vzpomenutí) je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti.

Tak jako v případě zdravotních problémů vyhledáme lékaře, tak v případě například problematických vztahů, mimořádných událostí v životě, tíživých období života atd. mohou být problémy duchovní povahy. Toužíme svěřit vše Bohu, aby uzdravil v našem životě to, co nás trápí, abychom mohli žít v radosti a svobodě Božích dětí.

Na cestě k tomuto cíli je ovšem třeba provést „anamnézu“ – podívat se zpět na svůj život. Je třeba mít odvahu otevřít prožívané těžkosti a problémy, poničené vztahy aj. a vystavit se Božímu světlu, světlu Ducha Svatého.

To vše se děje (stejně jako při exerciciích) v časech:

Přejeme vám odvahu vstoupit na tuto cestu. I zde ale platí: Pravda vás osvobodí.

INFORMACE

 • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)
 • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce
 • součástí duchovních cvičení jsou:
  • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
  • společná modlitba,
  • přednášky,
  • každodenní osobní duchovní doprovázení.

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je: 3400,- až 4400,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních! V případě potřeby nás kontaktujte.

Pro mládež 18-30 let

POPIS

5 dní:

tak jsou duchovní cvičení právě pro vás!

INFORMACE

Na programu

Dopoledne (v tichu)

 • ranní chvály
 • přednáška
 • osobní modlitba
 • eucharistie

Odpoledne

 • odpočinek | sport | duchovní doprovázení | kreativní ateliéry
 • sdílení v malých skupinách
 • adorace | modlitba

Večer

 • chvály | svědectví | smíření…

a oslava 31. prosince!

Je podmínkou účastnit se celé duchovní obnovy, od začátku do konce.
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek: 2300-3000 Kč (snížená cena: 2000-2300 Kč)

6 víkendů a 1 týden duchovních cvičení

POPIS

Termíny víkendůTémata
16. – 17. 10. 2021Abraham: „Opusť svou zemi“
11. – 12. 12. 2021Vtělení, spása
19. – 20. 02. 2022Eucharistie
23. – 24. 04. 2022Víkend skupinky (každá skupinka se organizuje samostatně)
07. – 08. 05. 2022Ekumenismus, církev
04. – 05. 06. 2022Život v DS – Letnice

Termíny Duchovních cvičení: 29. 11. – 05. 12. 2021 (online), 6. – 13. 03. 2022 a 30. 6. – 6. 7. 2022

INFORMACE

Formační cyklus probíhá v klášteře komunity v Tuchoměřicích. Začíná vždy v sobotu v 14:00 hodin a končí v neděli v 15:00 hodin. Cyklus je koncipovaný tak, že tvoří jeden celek

(je potřeba se rozhodnout pro celou formaci).

Večeře v sobotu budou mít formu společného stolu z toho, co každý přinese!

Děti do 13-ti let mají svůj program během víkendu podle věkových kategorií.

PŘÍSPĚVEK

Kolik to stojí?

Doporučený příspěvek za víkend:

Příspěvek za duchovní cvičení pro jednu dospělou osobu je v rozsahu 2 900 – 3 900 Kč

Finance by neměly být po domluvě překážkou účasti na formaci!

POPIS

Ekumenická skupinka pro mladé pracující.

Chceš se naučit lépe rozlišovat ve svém životě? Tápeš někdy v tom, jak se rozhodnout a čemu dát přednost? Toužíš zaslechnout Boží hlas a nechat se Jím vést v každodennosti i ve chvílích velkých životních rozhodnutí?
A k tomu zažít skvělý čas s mladými věřícími v krásném prostředí..?

PROGRAM

Víkend na téma ROZLIŠOVÁNÍ s Pavlou Petráškovou

Víkend se uskuteční společně se skupinou mládeže 18-30 let a skupinou mladých pracujících a programem Nikodém

 • Přednáška Pavly Petráškové na téma rozlišování
 • Společný čas s mladými věřícím – sdílení, hry, tance …
 • Čas ztišení s BohemChvály, mše, adorace
 • Rozhovory, čas pro rozlišování
 • INFORMACE / DOPRAVA

  Autobusem č.312 ze stanice metra Bořislavka; vystupte na stanici Tuchoměřice-zámek (hned vedle kláštera), případně Tuchoměřice-obecní úřad (cca 10 minut pěšky).

  PŘÍSPĚVEK

  Doporučený příspěvek je 850 – 1000 Kč / osoba / víkend (od pátku)

  Finance nesmí být překážkou účasti na víkendu – kontaktujte nás.

  Jestli chcete prožít váš všední den jinak, tak jste na správném místě!

  POPIS

  Vnímáte-li, že chcete

  tak jsou duchovní cvičení právě pro vás!

  INFORMACE

  Obsah exercicií „v běžném životě“ tvoří:

  • ONLINE přednášky
  • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu (každý den nabídka ONLINE vedené modlitby)
  • ONLINE duchovní doprovázení
  • jiné nabídky

  Mail budete dostávat každý den cvičení v 5:30 h, a pak si váš den přizpůsobíte svým možnostem (každý den obdržíte aktuální mail s nabídkou na daný den). Neznamená to, že musíte den začínat tak brzy ráno, začátek si můžete přizpůsobit vašim možnostem daného dne.

  Důležité je účastnit se celých duchovních cvičení a mít čas min. 2 hodiny denně (30 min. přednáška, 30 min. osobní modlitba, 30 min. duchovní doprovázení …)

  Pro ty, kteří si chtějí vyhradit více času, budou v mailu další nabídky osobních modliteb, doplňkové texty, videá …

  Případné otázky adresujte na: sekretariat@chemin-neuf.cz

  PŘÍSPĚVEK

  Příspěvek za duchovní cvičení je dobrovolný

  „JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

  POPIS

  Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce

  Ignaciánská duchovní cvičení v tichu vytvářejí prostor pro osobní zkušenost víry a pro odpověď na Ježíšovo volání, učí rozlišovat dary a cesty, kterými dnes Bůh člověka vede. Vnitřní zkušenost zprostředkovaná exerciciemi tak umožňuje člověku objevit vlastní životní cestu a ve svobodě se pro ni rozhodnout. Exercicie tak nabízejí konkrétní pomoc jak uvádět do života velké duchovní touhy člověka.

  Nedílnou součástí duchovních cvičení jsou čtyři časy osobní modlitby denně. Proto je důležité, aby jejich účastníci již měli zkušenost s osobní modlitbou.

  INFORMACE

  • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)

  • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce

  • součástí duchovních cvičení jsou:
   • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
   • společná modlitba,
   • přednášky,
   • každodenní osobní duchovní doprovázení.

  PŘÍSPĚVEK

  Doporučený příspěvek je: 3400,- až 4400,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

  Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních!

  „JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

  POPIS

  Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce

  Ignaciánská duchovní cvičení v tichu vytvářejí prostor pro osobní zkušenost víry a pro odpověď na Ježíšovo volání, učí rozlišovat dary a cesty, kterými dnes Bůh člověka vede. Vnitřní zkušenost zprostředkovaná exerciciemi tak umožňuje člověku objevit vlastní životní cestu a ve svobodě se pro ni rozhodnout. Exercicie tak nabízejí konkrétní pomoc jak uvádět do života velké duchovní touhy člověka.

  Nedílnou součástí duchovních cvičení jsou čtyři časy osobní modlitby denně. Proto je důležité, aby jejich účastníci již měli zkušenost s osobní modlitbou.

  INFORMACE

  • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)

  • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce

  • součástí duchovních cvičení jsou:
   • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
   • společná modlitba,
   • přednášky,
   • každodenní osobní duchovní doprovázení.

  PŘÍSPĚVEK

  Doporučený příspěvek je: 3400,- až 4400,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

  Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních!

  „JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

  POPIS

  Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce

  Ignaciánská duchovní cvičení v tichu vytvářejí prostor pro osobní zkušenost víry a pro odpověď na Ježíšovo volání, učí rozlišovat dary a cesty, kterými dnes Bůh člověka vede. Vnitřní zkušenost zprostředkovaná exerciciemi tak umožňuje člověku objevit vlastní životní cestu a ve svobodě se pro ni rozhodnout. Exercicie tak nabízejí konkrétní pomoc jak uvádět do života velké duchovní touhy člověka.

  Nedílnou součástí duchovních cvičení jsou čtyři časy osobní modlitby denně. Proto je důležité, aby jejich účastníci již měli zkušenost s osobní modlitbou.

  INFORMACE

  • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)

  • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce

  • součástí duchovních cvičení jsou:
   • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
   • společná modlitba,
   • přednášky,
   • každodenní osobní duchovní doprovázení.

  PŘÍSPĚVEK

  Doporučený příspěvek je: 3400,- až 4400,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

  Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních!