Přihlašování zahájeno

6 víkendů a 1 týden duchovních cvičení

POPIS

 • Biblická a duchovní formace
  • naslouchání Božímu slovu skrze práci s Biblí
  • obnovení a prohloubení svého osobního duchovního života
  • učit se „nacházet Boha ve všech věcech“
  • hledat Boží vůli ve svém životě
 • Komunitní formace – skrze sdílení ve skupinkách, společnou modlitbu, liturgii a službu se učíme svědčit o Kristu
 • Život církve a světa – obnovováním svého smýšlení chceme přijímat a prohlubovat svůj křesťanský pohled na svět a připravit se více pro službu v církvi
Termíny víkendůTémata
16. – 17. 10. 2021Abraham: “Opusť svou zemi”
11. – 12. 12. 2021Vtělení, spása
19. – 20. 02. 2022Eucharistie
23. – 24. 04. 2022Víkend skupinky (každá skupinka se organizuje samostatně)
07. – 08. 05. 2022Ekumenismus, církev
04. – 05. 06. 2022Život v DS – Letnice

Termíny Duchovních cvičení: 29. 11. – 05. 12. 2021 (online), 6. – 13. 03. 2022 a 30. 6. – 6. 7. 2022

INFORMACE

Formační cyklus probíhá v klášteře komunity v Tuchoměřicích. Začíná vždy v sobotu v 14:00 hodin a končí v neděli v 15:00 hodin. Cyklus je koncipovaný tak, že tvoří jeden celek

(je potřeba se rozhodnout pro celou formaci).

Večeře v sobotu budou mít formu společného stolu z toho, co každý přinese!

Děti do 13-ti let mají svůj program během víkendu podle věkových kategorií.

PŘÍSPĚVEK

Kolik to stojí?

Doporučený příspěvek za víkend:

 • za dospělého                           450 – 550 Kč
 • za dítě od 3-9 let                     250 – 350 Kč
 • za dítě od 10-13 let                 300 – 400 Kč

Příspěvek za duchovní cvičení pro jednu dospělou osobu je v rozsahu 2 900 – 3 900 Kč

Finance by neměly být po domluvě překážkou účasti na formaci!