Přihlašování na čekací listinu

POPIS

KÁNA slouží manželům a rodinám již 40 let ve více než 50 zemích a usnadňuje práci Ducha svatého, k posílení lásky páru k sobě navzájem, prostřednictvím hlubšího prožívání lásky Boží.

Kána je týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil vodu ve víno“ (Jan 2:1-11).

Mnohé páry chtějí obnovit manželský svátostný slib nebo prohloubit svůj vzájemný vztah, někteří přijíždějí s touhou oživit komunikaci v páru, jiní zase hledají Boží vůli pro svou budoucnost.


Nemůžete přijet na Kánu v létě? Přihlašte se na Kánu 1-2-3 = tři víkendy na podzim!